Характеристика и контролни процедури на фондовата борса (в България).

Вид: курсова работа
Прибавен: 2004-09-01
Рейтинг:
3.5 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 21 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Цена:
19 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (32KB)          Html format .Html (24KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

характеристика на фондовата борса в България, правна уредба, статут, създаване и регистриране, структура на управление, контрол върху дейността.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В развитата пазарна икономика финансовите пазари играят доминираща роля, изразяваща се в осигуряване на ликвидни средства на икономическите субекти и активизиране, развитие и разширяване на инвестиционната дейност. Като представител тези пазари фондовата борса е носител на всички техни характеристики.

Фондовата борса е пазар, на който се купуват и продават ценни книжа и финансови инструменти. Това е организиран и много динамичен пазар, подчиняващ се на общоикономическите закони и отразяващ състоянието на отделните икономически субекти, тяхното развитие, ниво на израстване, положение спрямо конкурентите им, както и цялата икономическа конюнктура.

Главна функция на фондовата борса е да даде възможност на публичните дружества, правителствата и органите на местната власт да си набавят средства чрез продажба на акции, облигации и други финансови ефекти на отделни хора, организации или институции, които от своя страна желаят да ги купят. Придобиването на ценни книжа има характер на инвестиция, тъй като купувачът предвижда реализирането на определена печалба от съответната борсова сделка.

Съществува и вторична функция на фондовите борси. Те дават възможност на инвеститорите да продават част или всичките си инвестиции на други инвеститори. С това те целят да разрешат проблемите на своята ликвидност, както и да намалят рисковете , които съществуват при всички форми на инвестиране.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.43 сек