Пазарът на ценни книжа.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2007-04-04
Рейтинг:
3.2 1 2 3 4 5
(5 гласа)
Дължина: 21 стр.
Университет: Московски държавен университет
Специалност: Счетоводство, анализ и одит
Предмет: Ценни книжа
Цена:
 (24 лв) 22.80 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.20 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (89KB)          Html format .Html (23KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

същност и видове пазари на ценни книжа, видове ценни книжа – акция, облигация, преоформяща се облигация, опционна облигация, сертификат за участие и сертификат за право на дивидент, залогово свидетелство, съкровищни бонове, депозитни сертификати, банкови акцепти.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Пазарът на ценни книжа определя облика на едно национално стопанство, показва степента на активност и постиженията не само във финансовия, а и в обществения сектор. Затова той с право се нарича „барометър на икономиката”. Няма развита страна, в която да не функционира пазар на ценни книжа и с него да не се съобразяват емитентите, инвеститорите, мениджърите, дори политиците. В страните от централна и източна Европа, в които дълго време съществуваше централизирана икономика, не функционираше този основополагащ елемент на финансовата система. Демократичните промени в тези страни, включително и в България, способстваха за развитието на акционерните дружества и техните инструменти – акциите и облигациите. Емисията на финансови ефекти, предполага и наличието на пазари, където те могат свободно да се търгуват.

У нас след 1991г. започна изграждането на вторичния пазар на ценни книжа, основна форма, на който е фондовата борса. След „възраждането” на борсовото дело и възстановяване дейността на фондовата борса (закрита през 1947г.), процесът на изграждане на регулиран пазар на ценни книжа продължава.

Пазарът на ценни книжа не е обикновано тържище. Той трябва да се разглежда като система от специфично обособени пазари на дългови, дялови и дериватни инструменти, на които се среща мотивираното от потребностите търсене и предлагане на свободнипарични средства и ценни книжа. Удовлетворяването на интересите на контрагентите в сделките се осъществява с помощта на посредници, които извършват покупко-продажбите по определени правила, чрез използването на информационна техника и механизъм на търгуване. Пазарите на ценни книжа може да се класифицират по отделни признаци. С голямо практическо приложение е групирането им, според първичното придобиване и последващо търгуване с финансовите иснструменти, на : първичен и вторичен пазар на ценни книжа. Фондовата борса е основния, традиционен вторичен пазар във всяка страна.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек