Трудов пазар.

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2007-03-04
Рейтинг:
3 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 15 стр.
Университет: С.А.
Специалност: Маркетинг
Предмет: Икономика на труда
Цена:
18 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (95KB)          Html format .Html (26KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

пазарът на труда в България – характеристики, тенденции за развитие в краткосрочен и дългосрочен план, основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2005 г, пазарът на труда в Европа, 10 приоритета за подобряване на трудовия пазар в ЕС.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Пазарът на труда е механизъм за разпределение на работната сила, на човешките ресурси, регулатор на заетостта, на равновесието между търсенето и предлагането на труд. От тази гледна точка той е фактор с изключително силно въздействие върху управлението на човешките ресурси, неговите функции и дейности (възнаграждение, планиране на потребностите, обучение и др.).

На пазара на труда се установяват : цената на стоката труд и съответно броят и равнището на заетост и безработица. Следователно пазарът на труда е основен регулатор на цената на труда и заетостта, респ. на безработицата. Най- общо пазарът на труда може да се определи като среща на търсенето и предлагането на труда.

Пазарът на труда е по същество една съвкупност от различни пазари, на които действат специфични механизми на разпределение. На всички от тях паралелно съществуват както общи, взаимодопълващи се, така и противоречиви интереси между предлагащите и търсещите труд, между наемните работници и работодателите.

Пазарът на труда е икономическо пространство, в което се намират и преговарят две големи групи :

• Работодатели, които търсят работна сила
• Наемни работници, които търсят работни места

Трудовият пазар може да се разглежда и като съвкупност от правни норми, принципи, правила, изисквания, процедури, институции, които осигуряват намирането на работна сила или желани работни места.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.56 сек