Трудов пазар. Сходства и разлики между българския и европейския трудов пазар и работната заплата

Вид: курсова работа
Прибавен: 2007-11-26
Рейтинг:
4 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 20 стр.
Университет: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Специалност: Икономика на труда
Цена:
 (33 лв) 31.35 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.65 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (137KB)          Html format .Html (32KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

пазар на труда (класически определения и механизми), безработица, сходства и разлики м/у българския и европейския пазар на труда, реформи, развитие на трудовия пазар у нас, насоки в социалната политика на България по отношение на заетостта, макроикономически показатели.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В навечерието сме на присъединяването на страната ни към Европейския съюз. С чувство на надежда и опасения посрещаме това дългочаквано събитие, но малцина са тези които се съмняват, че това е вярната посока, която сме поели. Изминаха вече 17 години от падането на Берлинската стена, станала символ на рухването на комунистическите режими в Централна и Източна Европа и ориентацията им към пазарна икономика. Както за нашата, така и за останалите бивши социалистически страни, това беше свързано цялостно преструктуриране на икономиката. Но процесите по преструктуриране на икономиката не са характерни единствено и само за бившите комунистически държави. Небивалият досега технологичен прогрес от втората половина на 20-ти век и глобализиращата се световна икономика предизвикват необходимост от преструктуриране и на икономиките всички индустриално развити държави. В резултат на структурните реформи възникват различни видове колебания на пазара, особено на трудовия.

Пазарната икономика се характеризира с различни типове пазари - стоков, паричен, капиталов и пр. Един от основните пазари в условията на пазарна икономика е пазарът на труда, който има свое автономно функциониране и свои собствени правила и особености. Определящи за неговия характер са състоянието и развитието на икономиката, типът пазарна икономика, макроикономическата и социална политика на държавата. В условията на глобализация на световната икономика, днес имат специално значение и редица нови фактори, които влияят върху характера и динамиката на световния трудов пазар. Световно явление е по настоящем процесът на либерализирането на трудовите пазари, което води до свободно придвижване на работната сила без ограничения, без криминални трудови посредници и без редица други негативи на затворените икономики.

В рамките на Европейския континент интерес представляват за нас процесите, характерни за трудовия пазар на уникалното обединение на държави, наречено Европейски съюз, а така също и явленията на родния пазар на труда.

В началото на февруари т. г. Европейската комисия призова старите членки на ЕС да премахнат ограниченията за работниците от новите, позовавайки се на доклад, според който страховете от сътресения на трудовите пазари в Западна Европа, заради прилив на работна ръка от източноевропейските страни, не са се сбъднали. В момента делът на работниците от Източна Европа в старите 15 държави от ЕС остава между 0.1% и 1.2% от тамошната работна сила. Според ЕК тези проценти не са достатъчни, за да извадят от равновесие европейския трудов пазар.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.99 сек