Стопански туризъм на България

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2008-06-17
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 24 стр.
Университет: Икономически университет - Варна
Предмет: Стопанска география
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (86KB)          Html format .Html (40KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

стопански туризъм – същност, особености, значение, условия, материално-техническа база, потоци, основни проблеми

Частично (кратко) резюме на темата

Съвременното развитие на туризма и отдиха в България е свързано с редица проблеми, които са обособени от наследената структура и промените през последните няколко години. Анализът на пораждащите ги причини са главна предпоставка за успешното провеждане на туристическа политика в бъдеще. Сред тях най-важни са:
- развитието на туризма ще бъде по-силно зависимо от външни за отрасъла фактори и преди всичко от хода на политическите и икономическите реформи;
- досегашното развитие на туризма се характеризира с концентрация и едностранчивост, които не съответстват на разнообразието на туристически ресурси и на съвременните тенденции в туристическото търсене и се проявяват в различни аспекти с всички произтичащи от тях негативни икономически, социални и екологични ефекти;
- налице е противоречие между количествения ръст на туристическо предлагане (до края на 80-те години) и неговото качество, което затруднява адаптирането към новите пазарни условия;
- съвременните условия съвпадат с повишен риск от намаляване на качеството на туристическите ресурси поради прекомерна концентрация на туристическото развитие и превишаване на капацитета, засилване на “иконолизацията” на поведението на стопанските и политически субекти, доминиране на краткосрочните интереси и други;
- несъответствие на туристическата политика на съвременните условия от гледна точка на нейните подходи, цели, субекти и инструменти;
- намаляване на възможностите за участие на населението в туристически пътувания главно по финансови причини, което наред с негативния социален ефект се отразява и върху развитието на туристическия отрасъл.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек