Пазар на българските туристически услуги. Възможности за сегментиране.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2004-05-25
Рейтинг:
2.7143 1 2 3 4 5
(7 гласа)
Дължина: 72 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство.
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (66KB)          Html format .Html (35KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

същност на пазара и видове, процедури при сегментиране, общи данни за България като туристическа дестинация, място на България в световния туристически пазар - проблеми и тендениции, характеристика на туристическия продукт на "Слънчев бряг", пазарни сегменти, целеви пазар, реализация на маркетинговата стратегия.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Проблемите за сегментиране на пазара са едни от най- актуалните и нови за българската икономическа практика. Недостатъчното развитие на икономическите структури предполага и използване в недостатъчна степен на сегментационни стратегии като част от общия процес на маркетингово планиране.

Особено интересен е въпросът за сегментирането в българския туристически отрасъл. В условията на пазарна икономика туризмът заема все по-важно място като отрасъл на националното стопанство. Той въздейства положително непосредствено от една страна върху валутните приходи на България и на нейния платежен баланс, а от друга страна върху обема на покупателните фондове, стоковите фондове и стоковите запаси. Успоредно с това международния туризъм влияе върху развитието на други отрасли: строителство, промишленост, селско стопанство, търговия, транспорт, а така също съдейства за изграждането на хармонизирана инфраструктура на селищата около туристическите комплекси.

Основната цел на дипломната работа е да се разгледат теоретичните основи на сегментирането и практическите му аспекти в международната икономика и конкретно в туризма.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек