Пазар на българските туристически услуги. Възможности за сегментиране.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2004-05-25
Рейтинг:
2.7143 1 2 3 4 5
(7 гласа)
Дължина: 72 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство.
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (66KB)          Html format .Html (35KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

същност на пазара и видове, процедури при сегментиране, общи данни за България като туристическа дестинация, място на България в световния туристически пазар - проблеми и тендениции, характеристика на туристическия продукт на "Слънчев бряг", пазарни сегменти, целеви пазар, реализация на маркетинговата стратегия.

Частично (кратко) резюме на темата

Проблемите за сегментиране на пазара са едни от най- актуалните и нови за българската икономическа практика. Недостатъчното развитие на икономическите структури предполага и използване в недостатъчна степен на сегментационни стратегии като част от общия процес на маркетингово планиране.

Особено интересен е въпросът за сегментирането в българския туристически отрасъл. В условията на пазарна икономика туризмът заема все по-важно място като отрасъл на националното стопанство. Той въздейства положително непосредствено от една страна върху валутните приходи на България и на нейния платежен баланс, а от друга страна върху обема на покупателните фондове, стоковите фондове и стоковите запаси. Успоредно с това международния туризъм влияе върху развитието на други отрасли: строителство, промишленост, селско стопанство, търговия, транспорт, а така също съдейства за изграждането на хармонизирана инфраструктура на селищата около туристическите комплекси.

Основната цел на дипломната работа е да се разгледат теоретичните основи на сегментирането и практическите му аспекти в международната икономика и конкретно в туризма.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек