Фактори определящи цената на труда.

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2006-11-09
Рейтинг:
3.2857 1 2 3 4 5
(7 гласа)
Дължина: 12 стр.
Университет: Стопанска академия
Специалност: Маркетинг
Предмет: Икономика на труда
Цена:
19 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (52KB)          Html format .Html (23KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

същност и функции на цената на труда, състояние на трудовия пазар (търсене и предлагане), издръжка на живота, законодателство, производителност и количество на труда, финансово състояние на предприятието работодател.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Цената на труда се разглежда във два аспекта:

- от гледна точка на работодателя
- от гледна точка на наемния работник

От страна на работодателя цената на труда включва работната заплата и допълнителни плащания, които са съобразно законодателството, съобразно браншовите споразумения и съобразно индивидуалния трудов договор. В началото на ХХ век цената на труда е включвала само работната заплата, с развитието на индустриалните отношения се включват множество допълнителни добавки. Всеки работодател при разкриване на работно място или назначаване прави изчисления колко ще му струва това работно място и сравнява печалбата. При това сравнение ползата (печалбата) от наетата работна сила трябва да бъде по-голяма за да има икономически интерес. При извършването на изчисленията се взимат в предвид всички възможни разходи.
Работниците сравняват работните заплати с аналогични длъжности в други фирми.

Обобщение: цената на труда за работодателя следва да се определи като парична сума на преведените разходи, което струва придобитото право да ползва работна сила. Преведените разходи се тълкуват като работна заплата, допълнителни разходи от материална и нематериална изгода. Цената на труда за работниците и служителите са преведените доходи, които те получават за отдадената работна сила.

Въз основа на тези два извода правим трети: цената на труда за работодателя е по-голяма от цената на труда за работника.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни разработки:

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.48 сек