Състояние и проблеми на безработицата в България в условията на пазарен преход.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2007-06-18
Рейтинг:
3 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 13 стр.
Университет: Пловдивски университет Паисий Хилендарски
Специалност: Макроикономика
Предмет: Макроикономика
Цена:
20 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (76KB)          Html format .Html (23KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

безработицата в условията на пазарен преход, общи тенденции, структурна характеристика, регионални особености, мобилност на работната сила, защита на доходите на безработните лица, проблеми и политика, безработицата днес.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Безработицата е икономически и социален феномен, типичен за пазарната икономика, който изразява несъответствия в търсенето и предлагането на труд на пазара на труда. В определени моменти предлагането на труд изпреварва търсенето на труд от фирмите, в резултат на което част от активната работна сила не е заета в производството. Наличието на безработица, следователно е показател, че икономиката функционира под нивото на потенциалния продукт, т.е. че е нарушена пълната заетост.

Безработни са тези лица, които са в трудоспособна възраст, но нямат определена работа, макар да имат квалификация и да търсят активно работно място, за да приложат своите знания и умения. За безработни не се смята всички, които не са в трудоспособна възраст, или са в такава възраст, но не желаят да работят при съществуващите условия. Не са безработни и тези, които работят на непълен работен ден, както и лицата в принудителен неплатен отпуск.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек