Акционерен капитал на търговската фирма. Показатели за оценка и анализ.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2004-10-31
Рейтинг:
3.6667 1 2 3 4 5
(9 гласа)
Дължина: 83 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство.
Специалност: Икономика на търговията.
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (69KB)          Html format .Html (49KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

същност на акционерното дружество, видове акции, цени и доходност, показатели за оценка на ефективността на акционерния капитал, дивидентна политика на фирмата, риск и акционерен капитал, пример с "Пловдив БТ" АД.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Основната изследователска теза в разработката е свързана с определяне тенденциите в развитието на търговската фирма и влиянието на акционерния капитал, върху нейната ефективност. От значение е и въпросът как адекватно управление влияе на фирмата и благосъстоянието на акционерите.

Главната цел на разработката е да се да се изследва, анализира и оцени акционерния капитал в реално функционираща българска фирма.

Изследването ще премине през следните етапи:

Глава първа: Цели преглед на инструментите за анализ и оценка на акционерния капитал в теоретичен аспект. В тази глава ще се разглежда определен дял от анализа, свързан конкретно акционерния капитал. Представена е и същността на акционерния капитал. Разглеждат се теоретичните основи на оценката на акционерния капитал, риска за акционерите, дивидентната политика на фирмата.
Глава втора: Анализ и оценка на акционерния капитал, дивидентна политика и корпоративното управление на “Пловдив-БТ” АД.
Поради спецификата на българската икономика, глава втора има за цел (за разлика от предходната) да представи възможностите за изследване на акционерния капитал в реалните за България условия.
Този въпрос е от голямо значение не само за фирмения мениджмънт на една българска фирма, но също ще даде представа за това как ще изглежда акционерния капитал през погледа на един инвеститор. Ако трябва да се направи аналог с ползата от Международните Счетоводни Стандарти при представянето на фирмените отчети и четенето им от различни национално обособени икономически агенти, то прилагането на един унифициран модел за управление, оценка и анализ на акционерния капитал ще спести на фирмения мениджмънт много проблеми при изясняване на реалното състояние на фирмата.

За конкретизиране на позицията в дипломната работа ще се разгледа практиката на “Пловдив-БТ” АД. Всички илюстрации, сравнения и изчисления са направени на база реални данни за цитираната фирма. Публичният статут на фирмата позволи набирането и използаването на разнообразна информация, както за акционерния капитал, така и за цялостното управление и дейност на “Пловдив-БТ” АД.

Основното впечатление бе, че конкретната фирма има изключително професионално управление и добре организирано публично представяне.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек