Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Специалност: Икономика

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

по

 

Управление на малкия и среден бизнес

 

на тема:

 

Бизнес план на Хотел Армира – гр. Ивайловград

зимен семестър

уч. 2008/ 2009 г.

София

 


СЪДЪРЖАНИЕ

1. Описание на идеята.. 3

2. Анализ на бизнеса.. 3

3. SWOT анализ. 5

4. Продукти и услуги.. 8

5. Мисия и стратегия.. 12

6. Маркетингов план.. 14

6.1 Характеристика на пазара. 14

6.2 Тенденции  в развитието на пазара. 15

6.3 Конкуренти. 16

6.4 Продажби. 18

6.5 Реклама и PR – за популяризиране на продукта се предвиждат следните дейности: 21

7. Производствен план.. 22

7.1 Технологичен процес. 22

7.2 Производствен персонал. 22

8. Инвестиционен план.. 26

9. Финансов план.. 28

10. Заключение.. 29

Използвана литература.. 30

 

 

1. Описание на идеята

 

Целта на настоящия проект е изграждане на база за предлагане на алтернативен туристически продукт в района на град Ивайловград, област Хасково. Идеята е да се инвестира в нова сграда, принадлежаща на търговско дружество, която сама по себе си да представлява съвременен хотел и ресторант, предлагащи традиционни българска и гръцка кухня, планински, еко и исторически туризъм, организиране на различни форми на туристически услуги през цялата година, а също така и воден туризъм. Районът  може да бъде превърнат в силен притегателен център на туристи предимно от България и Гърция. Основания за подобна идея са   възможността за развитие на еко и планински туризъм в района, все още сравнително ниските цени на земята, силното желание и амбиции на общината да развива туристическа дейност на територията си.

Алтернативните форми на туризъм обединяват туристически пакети или отделни туристически услуги, които се определят като алтернатива на масовия туристически продукт по начин на предлагане, протичане и ангажиране на човешки ресурс. Такива са селски, екологичен, планински, приключенски (преходи с колело, на кон, със ски и снегоходки, спускане с лодки, гмуркане, проникване в неосветени пещери, преминаване на алпийски или планински маршрут с водач), тематичен – свързан с културно-историческото наследство, туризъм свързан с езотеричното, религията, виното, традиционната кухня, музика, занаяти и т.н. Той е едно обединяващо  понятие за специализирания туризъм в България през XI-и век.

...................................................................

 

5. Мисия и стратегия

 

Мисията на хотела е да привлече обикновения човек и да го превърне в турист обичащ природата, активния отдих, приключенията, природосъобразния начин на живот, да направи историята и културата още по-интересни за него. Мотото е: “Дай свобода на почивката си, избери природата, историята, приключението!!!”. Имайки предвид тенденцията туристите да търсят все по-усамотени местенца, където да се отърсят от трудното си ежедневие, този продукт има потенциала добре да се впише в техните разбирания за една по-различна почивка, едно по-различно изживяване.

Стратегията на хотела е да се постигне висока рентабилност на продажбите и да се увеличи потока от гости, като предложи високо качество на услугите както вътре в хотела, така и при предоставянето на допълнителните услуги извън него, съчетавайки това с приемливи цени. Залага се на разнообразието от предлаганите допълнителни услуги, които в сравнение с конкурентите са значително повече и на това, че хотелът ще бъде първият в региона с категория “три звезди”. Това от своя страна ще събуди интерес към региона у по-платежоспособните туристи. Отварянето на ГКПП при с. Славеево значително улеснява притока на туристи от съседна Гърция, които при правилно проведена маркетингова и ценова политика се очаква да бъдат потенциални посетители на хотела. Уникалността на самата идея да се създаде хотел с такава насоченост в този иначе силен на природни туристически ресурси район дава основания да се твърди, че първоначално ще заеме силни пазарни позиции. Кадрите заети в хотела ще бъдат подходящо обучени от специалисти и ще се търси работна сила със знания по английски език, които в един следващ етап, когато конкуренцията се засили, да могат адекватно да реагират на по-високите стандарти, опирайки се на вече добития опит и професионализъм при работата с гости на хотела. За целта е възможно през по-слабо натоварените месеци да се организират курсове и семинари, като се канят лектори или преподаватели от водещи университети, а също и управители на водещи хотелиерски вериги и комплекси. По отношение на подобряване на чуждоезиковото познание на персонала е възможно годишно организиране на езикови курсове или изпращане на служители на такива. Възможно е приемането на мерки в областта на стимулиращото възнаграждение, осигуряване на почивката на най-добрите служители, планиране на кариерата и пр.

..................................................................

 

10. Заключение

 

Имаме основание да смятаме, че Хотел Армира може да привлича своите гости с високото си ниво качество на предлаганите услуги, тъй като е  единствения хотел на територията на общината с категория “3 звезди”. 

Мотив за посещение на региона и отсядане в хотела са многобройните и разнообразни природни, исторически и културни ресурси с регионална значимост и защитените местности “Меандрите на Бяла река”, “Хамбардере”, “Дупката”, язовир Ивайловград;

Очаква се многообразието на допълнителните услуги, които ще бъдат предлагани, да засили интереса към хотела и в бъдещите периоди да увеличи продажбите и съответно приходите от дейността.

Стратегията на хотела е да се постигне висока рентабилност на продажбите и да се увеличи потока от гости, като предложи високо качество на услугите както вътре в хотела, така и при предоставянето на допълнителните услуги извън него, съчетавайки това с приемливи цени.

....................................................................

 

 

Използвана литература

 

-  http://ivaylovgrad.info – интернет портал на град Ивайловград;

http://bg.wikipedia.org – Уикипедия, свободната енциклопедия;

http://www.ivaylovgrad.org – интернет портал на община Ивайловград;

 

Темата е изготвена 10. 01. 2009 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новите данни са от 2008 г.

 

Ключови думи:

 

бизнес план на хотел, SWOT анализ, маркетингов план, характеристика на пазар, реклама и PR, технологичен процес, финансов план, план на инвестициите


Търси за: бизнес план хотел | SWOT анализ | маркетингов план | характеристика пазар | реклама | технологичен процес | финансов план | план инвестициите

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker