Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


ВХТИ "Проф. Асен Златаров"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД

 

 

 

По Бизнес планиране

 

На тема:

Анализ, оценка и предложения за усъвършенстване на организационната структура на „МБАЛ – Бургас” АД

 

 

 

 

 

Спец.: Здравен мениджмънт

 

 

 

 

 

Бургас, 2008 г.


Съдържание:

 

1. Увод. 3

2. Демографска структура и социално-икономически фактори, влияещи върху дейността на МБАЛ – Бургас АД.. 5

3. Нормативна база. 6

3.1. Учредяване. 6

3.2. Прием.. 6

3.3. Престой. 7

3.4. Изписване. 7

3.5. Договор с НЗОК.. 7

4. Материално-техническа база. 13

4.1. Сграден фонд. 13

4.2. Структура. 13

4.3. Медицинско оборудване. 15

4.4. Спешно отделение към МБАЛ - Бургас. 16

5. Кадрово обезпечаване и квалификация /персонал, текучество, РЗ/ 17

6. Взаимодействие с други органи и структури. 18

7. Финансово обезпечаване и анализ на разходите. 19

8. Анализ. 20

 


…………………………………….

 

3.2. Прием

Стационарен прием. Пациентите постъпват в болницата чрез направление за хоспитализация от Центъра на спешна медицинска помощ, личен лекар, специалист от Диагностично-консултативен и медицински център /включително и от частни/, от други болници, по личен избор. Болницата има сключен договор с НЗОК и приема денонощно спешно болни.

Плануван прием. Общопрактикуващият лекар (ОПЛ) насочва за хоспитализация ЗЗОЛ (задължително здравноосигурено лице), когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ. Пациентът трябва да бъде подготвен с необходимите документи, изследвания и консултации за планова хоспитализация съгласно изискванията по приложение №9 (Клинични пътеки). Резултатите от проведените изследвания и консултации се прилагат към направлението за хоспитализация. След изписване на пациента от МБАЛ – Бургас ОПЛ получава екземпляр или копие от епикризата, която прилага към медицинското му досие.

МБАЛ – Бургас АД оказва договорената медицинска или стоматологична помощ на ЗЗОЛ, на които е издадено “Направление за хоспитализация”. В случаите, когато пациент самостоятелно се обърне към лечебното заведение, той се хоспитализира след документирана преценка за необходимостта от болнично лечение, което изисква извършването на спешни диагностично-терапевтични процедури по клинична пътека.

 

……………………………………….

 

Когато постъпи пациент в тежко състояние като инфаркт или инсулт, най-важното е да се овладеят и подсигурят основните жизнени дейности като дишане, сърдечна дейност, мозъчна функция. През последната година Спешно приемно отделение се е доказало като едно от най-добрите отделения в страната – през лятото се обслужват много т. нар. инфарктни ситуации като катастрофи, битови и трудови аварии, инфаркти, инсулти, удавяния и редица други инциденти. При всички тях се изисква светкавична реакция, професионализъм и адекватни професионални умения.

Отделението разполага с 6 легла за интензивно наблюдение и лечение и 4 легла за по-продължителен престой. При неимоверно увеличено присъствие на населението през летния период интензитетът на работа е неколкократно увеличен и натовареността на работата е няколко пъти повече, отколкото през останалите сезони. Разчита се до голяма степен организираната доболнична помощ да поеме леките амбулаторни случаи, за да може да се облекчи чакането на пациентите пред противошокова зала.

 

……………………………………….

 

8. Анализ

Въпреки че се нарежда сред първите 10 лечебни заведения по брой на преминалите болни за 2007 г., МБАЛ – Бургас АД трябва да направи някои основни инвестиции.

Физически и морално остарялото медицинско оборудване не е подменяно от 20 години, а това е в много голям ущърб за болницата. Благодарение на дарение е подменена апаратурата е Неонатологично отделение, но това е крайно недостатъчно. В останалите отделения, включително и в Спешно отделение, материалната база е много остаряла.

Ръководството на болницата трябва да инвестира в още нещо много важно – човешки ресурси. Ниските заплати на лекарите и останалия медицински персонал принуждават кадърните хора да напускат, за да печелят повече най-често в чужбина. По този начин в МБАЛ – Бургас не остават специалисти, на които гражданите-пациенти да се доверят. На работа остават млади и неопитни лекари, които макар и с голямо желание, не могат да постигнат резултатите на специалистите.

 

……………………………….

 


Източници на информация:

 

1.      http://www.mbal-burgas.com – Официален уебсайт на МБАЛ – Бургас АД.

2.      http://www.rcz-bourgas.com/statistika.htm - Статистически извадки от сайта на РЦЗ – Бургас.

3.      www.mh.government.bg – Статистически извадки от сайта на МЗ.

4.      НЗОК

 

 

 

 

Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа таблици и графики.

 

Ключови думи:

МБАЛ – Бургас АД, нормативна база на здравното заведение, договор с НЗОК, материално-техническа база, медицинско оборудване, структура на МБАЛ, спешно отделение, медицински персонал и квалификация, финанси, анализ на разходите

 


Търси за: нормативна база здравното заведение | договор НЗОК | материално техническа база | медицинско оборудване | медицински персонал квалификация | финанси | анализ разходите

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker