Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

По Застраховане

 

 

На тема:

Финансов надзор на застрахователното дружество

 

 

 

2009 г.


Съдържание:

 

1. Застрахователна услуга. 3

2. Необходимост от застрахователен пазар. 3

3. Системи за надзор от страна на държавата над застрахователните дружества. 4

3.1. Система на публичност. 4

3.2. Нормативна система. 4

3.3. Концесионна система. 5

4. Застрахователна практика в България – историческо развитие. 5

5. Грешки, допускани от застрахователните дружества. 7

6. Европейското членство на България и Българският застрахователен пазар. 8

6.1. Извършване на дейност при условията на правото на установяване. 9

6.2. Извършване на дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. 10

6.3. Надзор върху дейността в България на застраховател от държава членка. 11

Източници на информация. 13

 


1. Застрахователна услуга

Във всяко общество, в процеса на своята дейност, хората и техните колективи стъпват в определени взаимоотношения по между си. За да се осъществят тези отношения нормално е необходимо тяхното регулиране. Необходимостта на това правилно разбиране в пълна степен се отнася и за застраховането. Чрез застраховането се натрупват огромни парични средства. В каква степен и в какви направления могат да бъдат използвани финансовите възможности, с които разполагат застрахователите, зависи от един или друг установен държавен надзор върху дейността на застрахователните дружества. Големите застрахователни корпорации в света се превръщат в могъщи финансови конгломерати. Те имат свои банки, корабостроителни компании, авиационни компании, държат контролния пакет акции в много промишлени предприятия, провеждат кредитни операции, инвестират средства в почти всички отрасли на икономиката, занимават се с покупко-продажба на ценни книжа, недвижими имоти и др.

Всичко това налага на застрахователния пазар да се предлага надеждна застрахователна услуга. Това е причината в законодателството в областта на застраховането в цял свят да има за задача да защитава правата и интересите на застрахованите чрез провеждането на строг контрол от страна на държавата върху дейността на застрахователните дружества, лицензирани за провеждане на застрахователна дейност. Една от основните задачи на тези специализирани органи за контрол върху дейността на застрахователните дружества е да защитава интересите на застрахованите. За тази цел държавния застрахователен надзор следи за строгото съблюдаване на законодателството и други нормативни документи в областта на застраховането.

 

……………………………………………

 

Това налага въпросът за контрол върху дейността на застрахователните дружества да стане предмет на обсъждания и дискусии. За първи път такова сериозно обсъждане става на заседание на Софийската търговско-индустриална камара през 1906 г. През 1908 г. по инициатива на министъра на търговията се създава комисия от висши чиновници от Министерството на финансите, която трябва да разработи съответен законопроект.

След това започва една мъчителна и продължителна дискусия за необходимостта от надзор върху дейността на застрахователните дружества в Българското икономическо дружество, Българската централна кооперативна банка и др.

Приетият в края на 1924 г. законопроект, има за образец швейцарския закон за контрол на частните застрахователни дружества от 1884 г. Разбира се, законът е обогатен и с постановки на по-нови чужди законодателства относно надзора над работата на застрахователите. В последствие то е изменен (1931 г.; 1936 г.) и в своето двадесетгодишно съществуване изиграва положителна роля за укрепване на доверието към застрахователните дружества.

 

……………………………………

 

6. Европейското членство на България и Българският застрахователен пазар

След присъединяването на България към ЕС настъпиха значителни промени по отношение възможностите за осъществяване на застрахователна дейност у нас от застрахователи от държавите, членки на съюза. Сега действащият режим за извършване на застрахователна дейност у нас от чуждестранни застрахователи ще се запази /разбира се, с известни модификации/ по отношение на застрахователите, които са регистрирани в държави, които не са членки на Европейския съюз.

Ще се опитам накратко да изложа основните особености на режима, при който застрахователите от държавите членки могат да предоставят застрахователни услуги в България, след като нашата страна се присъедини към ЕС, като се базирам на европейските директиви в тази материя и на окончателния проект за Кодекс на застраховането, приет на второ четене от Комисията за финансов надзор на 10 август 2005 г.

Застрахователно дружество, чието седалище е в някоя от държавите-членки и е получило разрешение за извършване на застрахователна дейност в съответствие с действащото там законодателство, може да извършва в България дейността, за която му е издадено разрешението при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги.

 

……………………………………………

 


Източници на информация

 

 

1.                 http://discoverybg.muffty.org/txt/zastrahovki.txt

2.                 http://www.zastrahovatel.com/zconsult.php?qid=3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

застрахователна услуга, застрахователен пазар, системи за финансов надзор над застрахователните дружества, система на публичност, нормативна система, концесионна система, грешки на застрахователните дружества


Търси за: застрахователна услуга | застрахователен пазар | системи финансов надзор над застрахователните дружества | система публичност | нормативна система | грешки застрахователните дружества

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker