Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (32 лв)  30.40 лв Нова цена!


 
 
КУРСОВА РАБОТА
 
 
По Авиационен мениджмънт
 
 
На тема:
Международна транспортно-спедиционна дейност: същност, изисквания и етапи. Транспортно застраховане. Взаимодействия между летищен оператор, авиационно предприятие и транспортно-спедиторско предприятие
 
 
 

2010 г.


Съдържание:

 

1. Международна транспортно-спедиционна дейност: същност, изисквания и етапи  3

1.1. Класификация на транспортно-спедиционните операции. 4

1.2. Услуги, предлагани от спедитора. 4

1.3. Основни проблеми на въздушния транспорт. 4

2. Транспортно застраховане. 6

2.1. Рискът при застраховка „Карго“. 6

2.2. Обект на застраховката. 7

2.3. Сключване на застраховката. 8

3. Превоз на стоки по международен въздушен транспорт. 10

Източници на информация. 13

 

 


1. Международна транспортно-спедиционна дейност: същност, изисквания и етапи

 

Транспортът е придвижването на хора, стоки, сигнали и информация от едно място на друго. Отрасъл на икономиката за превоз на пътници и товари. Основните видове транспорт са: сухоземен (железопътен транспорт, автомобилен транспорт, тръбен транспорт), воден транспорт и въздушен транспорт. Към транспорта като отрасъл не се отнасят промишленият (вътрешнозаводският) транспорт и транспортът, извършван с лични превозни средства. Транспортът става самостоятелен отрасъл в края на 18 и началото на 19 в. В България транспортът създава 3,9% от брутния вътрешен продукт (2000).

Въздушен транспорт е транспорт, осъществяван посредством въздушни съдове (самолети, въртолети, дирижабли), а също така необходимата за тяхната експлоатация инфраструктура: летища, диспечерски и технически служби.

Въздушният транспорт е най-бързият и същевременно най-скъпият вид транспорт. Основната сфера на използване на въздушния транспорт са пътническите превози на разстояния над хиляда километра. Така също се осъществяват и товарни превози, но техният процент е много нисък. Основно това са бързоразвалящи се продукти и особено ценни товари, а също така пощенски пратки.

 

…………………….

 

1.3. Основни проблеми на въздушния транспорт

Основните проблеми, които стоят за разрешаване пред въздушния транспорт са няколко:

·        Проблеми с капацитета – европейското въздушно пространство е претоварено, затова трябва да се въведе европейска програма за хармонизация и интеграция на ръководството на въздушното движение (“Евроконтрол”).

·        Проблем с летищата – необходимо е да има ново строителство на летища, което обаче изисква големи инвестиции, както и съпротива от страна на гражданите.

 

……………………………

 

Рискът при застраховка на товарите е свързан с опасностите, които съществуват при транспортиране на товари и продукция. Този риск е извънредно разнообразен и може да бъде групиран в следните направления:

а) по вида на транспорта: морски, воден, въздушен, железопътен, автомобилен, смесен. В това направление защитата на риска зависи от техническите характеристики на транспортното средство: предназначение, година на влизане в експлоатация (производство), принадлежност (собственост), техническо състояние, снаряжение, състав, квалификация и осигуреност на екипажа, товароподемност (тонаж), състояние и готовност за приемане на товара и пр.

б) топографски съображения. Под това се разбира сезонът, през който се извършва транспортирането, времето, регионалните условия, в които се намират в даден момент транспортното средство и превозваният товар.

 

…………………….

 

Когато застраховката е сключена „за сметка на когото се касае“, без поименно да е определено третото лице, полицата е винаги на приносител, независимо от това дали е означена като поименна, или на заповед. Ако настъпи застрахователно събитие, застрахователят е длъжен да заплати обезщетението само, ако му бъде представена и застрахователната полица от лицето, което иска обезщетението.

Застраховката се сключва по установените общи условия или типови полици и клаузи. Всичко това следва да бъде отразено в застрахователния договор, а текстът на общите условия, типови полици и клаузи, към които договорът се препраща, могат да имат сила, доколкото не противоречат на изричните уговорки към него.

При карго застраховането застрахователният договор може да се издаде в три вида:

а) единични (индивидуални) полици – това са застрахователни договори, които се издават само за застраховане на един товар, за точно определено пътуване и за точно фиксирана застрахователна сума;

 

…………………….

 


Източници на информация

 

1.               Македонска, Д., Логистика, Вн., 2005

2.               Наръчник към съвкупното право на Общността в областта на транспорта (TransportAcquis)

http://www.mtc.government.bg/Transport/Documents/all/057.htm

3.               http://bg.wikipedia.org/wiki/Авиация

4.               http://zastrahovane.wordpress.com/

5.               http://www.transport.bg/

6.               www.iata.org/

7.               www.icao.int/

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2010 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

международна транспортно-спедиционна дейност, транспортно-спедиционни операции, спедитор, въздушен транспорт, транспортно застраховане, застраховка "Карго", превоз на стоки по международен въздушен транспорт

 


Търси за: транспортно спедиционни операции | спедитор | въздушен транспорт | транспортно застраховане | застраховка Карго | превоз стоки международен въздушен транспорт

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (32 лв)  30.40 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker