Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Курсова работа

на тема:

Структура на БВП по елементи на крайно ползване - състояние и динамика

03.2007

Съдържание:

1. Брутен вътрешен продукт - определение 3

2. Значение на БВП 3

3. Изследване на БВП на България за 2006 год. 4

4. Прогнози и перспективи свързани с БВП 6

5. Използвана литература 10

  1.  Брутен вътрешен продукт - определение

Речникът по финанси на Греъм Банок и Уилям Мансър (The Penguin International Dictionary of Finance, Graham Bannock and William Manser, 1989, London) дава следното определение на Брутен вътрешен продукт:

Брутен вътрешен продукт (БВП) / Gross domestic product. Паричното изражение (по пазарни цени) на стоките и услугите, произведени в икономиката за определен период от време, обикновено година или тримесечие. Не се отчитат разходите за замяна на дълготрайни активи. Включени са само стоки за крайно потребление или инвестиции, тъй като стойността на междинните стоки, т.е. суровини и материали, се включени в цените на благата за крайно потребление. БВП се различава от Брутен национален продукт (БНП) по изключването на дохода от инвестиции в чужбина. Съвкупните стойности на тези национални сметки могат да се измерят както по текущи цени, така и в реално изражение.

………………………..

Използвана литература

...................................

Темата е изготвена 03.2007г.

Темата включва следните графики:

  1.  Структура на икономическите сектори в брутната добавена стойност през третото тримесечие на 2005 и 2006 г. - относителен дял в проценти
  2.  Компоненти на използвания БВП през третото тримесечие на 2005 и 2006 г. - относителен дял в проценти
  3.  Компоненти на произведения БВП през деветмесечието на на 2005 и 2006 г. - относителен дял в проценти
  4.  Основни макроикономически показатели за периода 2003 - 2008 г. (за половината период са с прогнозен характер)

Ключови думи: брутен вътрешен продукт - определение, значение на БВП, изследване на БВП на България за 2006 год, прогнози и перспективи.


Търси за: брутен вътрешен продукт | значение БВП | изследване БВП България 2006 год | прогнози перспективи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker