Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

РЕФЕРАТ

на тема:

„Глобалната криза и нейното отражение върху икономиката на Република България”

2008 г.

Увод

Съвременният свят все по-интензивно и на все по-широка основа се глобализира. Глобализацията изразява определени явления, събития и процеси, провокирани от човека, от хората, но обхващащи цялото земно кълбо. Конкретните определения за глобализацията са многобройни. Ключови думи в повечето от тях са глобален капитализъм, глобални пазари, интеграция, глобална икономика, универсиализация - очертаване на глобална култура и на глобална съдба на човечеството като цяло. Почти общоприето е, че глобализацията е процес на интернационализацията на производството и размяната, свързване на националните икономики в обща  система на световната икономика. От край време хората от миналото и настоящето се водят от един единствен мотив - богатство. Причината да говорим днес за глобалност, идва от по-рано, когато хората са започнали да търсят нови земи. Това, за което свидетелстват и много учени е част от природата на човек - желанието за ново, любознателност и алчност .

……………………………………………………………………………………….

За начало на сегашната световна финансова криза се сочи спукването на балона на американските ипотечни облигации. Водени от желанието за увеличаване на печалбите си, банките в САЩ явно не са преценили добре риска при отпускането на ипотечни кредити на американските домакинства. След това, на базата на тези ипотеки, финансовите институции започват да разработват различни инвестиционни инструменти, чрез продажбата на които да набират свеж паричен ресурс. Първо пускат ипотечни облигации, които продават на други банки и инвеститори в САЩ и Европа. По изнесени от проф. Иванов данни европейските банки са инвестирали в американски ипотечни облигации 2 трилиона долара. Това е повече от вложенията на американските банки в този финансов инструмент. Така предпоставките за кризата се пренасят от Америка в Европа. ……………………………………………………………………………………….

            След голямата криза през 1929 - 1932 г., света  изживява и новата, протичаща в момента икономическа криза. За начало на сегашната световна финансова криза се сочи спукването на балона на американските ипотечни облигации. По изнесени от проф. Иванов данни европейските банки са инвестирали в американски ипотечни облигации 2 трилиона долара. Това е повече от вложенията на американските банки в този финансов инструмент. Така предпоставките за кризата се пренасят от Америка в Европа. След като Lehman Brothers обявиха фалита си - глобализацията в икономически  аспект, разпространи из цял свят - криза, която никой не беше очаквал. МВФ предупреди, че светът навлиза в най-голямата икономическа криза за последните 70 години. Най-засегнати ще бъдат развитите държави, но общото забавяне ще има отрицателен ефект и за формиращи се пазари като България. Oливие Бланшар, икономически съветник в МВФ и директор на отдела за анализ, представи резултатите от доклада на пресконференция във Вашингтон: „Световната икономика тръгна към голям срив. Бъдещето крие голяма несигурност, а нашата прогноза е, че световният икономически растеж ще слезе до 3% през 2009. Това е най-бавният растеж след 2002 година”, подчертава Бланшар. Забавянето на икономическия растеж ще се отрази негативно и на формиращите се икономики в Източна Европа.

            ……………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1.      Спасов, Т., П., Пашов, „Учебник по макроикономика”, ИК „Люрен”, София, 2000 г.

2.      Данни от Интернет.

            ………………………………………………………………………………………

            Темата е изготвена през 2008 г.

            Най-новата информация е от 2008 г.

            Ключови думи: криза, икономика, глобализация, златен стандарт, война, валутна система, долар, МВФ, БНБ, БВП, ликвидност парична политика, САЩ, Европа, банков сектор, депозити, обезпечения, лихви

 


Търси за: криза | икономика | глобализация | златен стандарт | война | валутна система | долар | МВФ | БНБ | БВП | ликвидност парична политика | САЩ | Европа | банков сектор | депозити | обезпечения | лихви

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker