Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


 

 

 

 

 

Реферат

на тема:

 

ОМБУДСМАНЪТ – ПОСРЕДНИК МЕЖДУ МЕСТНАТА ВЛАСТ И ГРАЖДАНИТЕ

 

 

2009

 

 

1. Увод. 3

2. Омбудсманът – същност и функции. 3

3. Правомощия и разновидности на институцията. 5

4. Заключение. 6

Използвана литература. 7

 

1. Увод

 

            Гражданският контрол върху публичната администрация е важен фактор за изграждането и развитието на българското общество като европейско. Възможността за участие на гражданите в общественото управление на републиката са гарантира от Конституцията и от някои основни закони. Голямото значение на гражданския контрол върху администрацията е подчертано и в стратегическите документи за присъединяването на България към Европейския съюз.

            Процесите на модернизация оформиха нови отношения между гражданите и институциите на властта, които налагат установяването на посредничество между тях. Така се създава фигурата на омбудсмана.

-                     Идеята за основаване на институцията „омбудсман” беше приета добре в България и всички местни власти се включиха активно в това начинание. Необходимостта и важността от такъв посредник беше осъзната от тях, защото повече от местните администрации виждат в създаването на новата институция само облекчаване на тяхната собствена работа,

            …………………………………………………..

 

Ето разновидностите на институцията:

- Парламентарен омбудсман: излъчва се и се отчита пред парламента на съответната държава и разглежда всички случаи на нарушаване на гражданските права и свободи без ограничение (този тип институция действа в повечето държави, а по-рядко е свързана с президента);

- Специализирани омбудсмани: работят в отделни специфични области (защита правата на малцинствата, правата на детето и др.);

- Местни институции от типа на омбудсмана: действат в отделни региони/общини на дадена държава.

- Европейски омбудсман - институцията на Европейския омбудсман е създадена чрез Договора от Маастрихт през 1992 г. Първият Европейски омбудсман е избран от Европейския парламент през 1995 г. Европейският омбудсман разследва и докладва случаи на лоша администрация в институциите и органите на Европейската общност, като например в Европейската комисия, в Съвета на Европейския съюз и в Европейския парламент. Единствено Европейският съд и Съдът от първа инстанция при изпълнение на своите юридически функции не попадат под юрисдикцията на омбудсмана.

Всеки гражданин на Съюза или всяко физическо или юридическо лице с постоянно местопребиваване или с регистриран офис в държава членка на ЕС може да внесе жалба до омбудсмана с писмо, чрез факс или електронна поща.

.......................................................................

 

Използвана литература

 

1. „Обществен посредник в България” – Ев. Дайнов 2000 г.

2. Закон за Омбудсмана

3. Интернет

 

 

Темата е разработена 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

омбудсман, местна власт, граждански контрол, публична администрация, граждански права, Европейски парламент, юридически функции, юрисдикция

 

 


Търси за: омбудсман | местна власт | граждански контрол | публична администрация | граждански права | Европейски парламент | юридически функции | юрисдикция

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker