Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

РЕФЕРАТ

По дисциплината: Политически маркетинг

на тема:

История и теоретични основи на изследването на политическия маркетинг

2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. История и теоретични основи на изследването на политическият маркетинг  3

1.1. Възникване на политическия маркетинг. 3

1.2. Развитие на политическия маркетинг в САЩ.... 4

1.3. Развитие на политическия маркетинг в Европа. 12

2. Съвременен политически маркетинг. 18

3. Изводи формулирани при разработването на този реферат. 22

Библиография. 25

            ………………………………………………………………………………………

1. История и теоретични основи на изследването на политическият маркетинг

1.1. Възникване на политическия маркетинг

Възникването на маркетинга е свързано със зараждането и развитието на стоково-паричните отношения. Изследователите посочват, като най-ранна дата 1650 г. когато един от членовете на фамилията Муцуи в Япония открива голям магазин, където различни стоки се продават на отделни щандове. Те се произвеждат и доставят след предварително  проучване на потребителите и желанията на купувачите. Така или иначе, в този период акцентът се поставя върху производството.

С настъпването на търговската ера и с нейния растеж през двадесет и първи век акцентът се измества в посока на продажбите. Това е свързано с началото на прилагането на агресивни методи при пласирането на готовата продукция. За баща на този маркетинг се счита Сайръс Мак Кормик, който в средата на двадесети век създава и основните инструменти, които се прилагат и до днешно време, като пазарни проучвания и анализи, също така и въвеждането на основите на ценовата и сервизната политика.

            ……………………………………………………………………………………

1.2. Развитие на политическия маркетинг в САЩ

През 1960 г. маркетинговата асоциация на Съединените Американски Щати дава официално определение на икономическият маркетинг, като повтаря определението за него от 1948 г. През същата година е предложен и модел за изясняване на съдържанието на маркетинга. В него са включени четири основни елемента – стока, цена, пласмент и реклама.

През шейсетте години на двадесети век маркетинга започва да навлиза масово в Европа. През 1965 г. Английският Институт за Маркетинг разширява дефиницията. Маркетинга се определя, като практическа дейност и като система от управленски действия и функции, чрез които се ръководи комплекс от дейности свързани с покупателната способност на потребителите, с тяхното превръщане в реално търсене на изделия или услуги, както и придвижването им към купувача с цел за постигане на печалба или някаква друга цел, като замяна.

……………………………………………………………………………………

1.3. Развитие на политическия маркетинг в Европа.

В Европа маркетинга започва да се внедрява и навлиза масово в бурната политика основно през шейсетте години.

Като правило обаче големите масови партии, каквито са например в Германия, по трудно се преустройват и възприемат правилата и законите на политическият маркетинг. Макар че Германската социалдемократическа партия още през 1928 г. има в организацията си структурен отдел „Избори” дълги години след Втората световна война тя продължава да разчита на вътрешните си сили и на централната кампания. На изборите през 1948 г., обаче тя прави опит да мобилизира подкрепата на избирателите, чрез създаване на общност на социалдемократически дейци и активисти. Това са известни личности в сферата на изкуството и културата, които се включват много активно в напрегнатата предизборна кампания.

През петдесетте години в предизборната надпревара в Германия и двете основни политически партии залагат на персонификацията. Конрад Херман Йозеф Аденауер, който е кандидат на Християн Демократически Съюз и е много популярен и също така използва допълнително и служебното си положение за разширяване на влиянието си сред различни категории избирател. Особено голям интерес представлява неговият плакат – портретът му с вдигната за клетва ръка и лозунгът му „Няма да се уморя, докато не видя Германия обединена”.

……………………………………………………………………………………

2. Съвременен политически маркетинг

Съвременните маркетингови проучвания в областта на политическият маркетинг водят началото си от първите десетилетия на века. През тридесетте години в Съединените Американски Щати се полагат основите на социологическите проучвания. В президентските избори през 1940 г. в Съединените Американски Щати те получават широко признание. През 1944 г. пак в Съединените Американски Щати е публикувана стратегията „The people`s of Choise”, която дава много голям импулс на развитието на проучванията за общественото мнение.

В Европа подобни изследвания започват доста по-късно. Макар че в повечето страни още от края на четиридесетте години е създадена инфраструктура за такава дейност, реално тя се развива и разгръща през шейсетте и седемдесетте години.   

……………………………………………………………………………………

3. Изводи формулирани при разработването на този реферат

 Политическият маркетинг е реална възможност да постигнеш властта. Понякога независимо от интересите на гражданите, както и често чрез манипулиране на самият избор на представителство. При това често без реална възможност да се потърси отговорност.

…………………………………………………………………………………

Библиография

1.      Буроджиева, Т., Л., Канева, „Политически маркетинг”.

2.      Рийс, Ал, Л., Рийс, „22 неизменни закона на брендинга. Как да превърнем един продукт или услуга в търговска марка”.

3.      Савов, Ст., „Икономикс на прехода”.

4.      Дал, Р., „Съвременният политически анализ”.

5.      Тодоров, А., „Модерната политическа мисъл”.

6.      Котлър, Ф., К., Дипак, „Еволюцията на маркетинга”.

7.      Танева, Б. „Българската политическа култура – традиции и съвременност”.

8.      Везенков, Ал., Д., Вачков, Д., Колева, Й. Знеполски, „История на НРБ – Режимът и обществото”.

……………………………………………………………………………………

Темата е изготвена през 2012 г.

Най-новата информация е от 2012 г.

Ключови думи: политически маркетинг, история, основи, развитие, максима, средство, метод, избирателна система, предизборни лозунги, спот, кампания, политици, САЩ, Япония, Европа, Айзенхауер, Рийвс, Никсън, Котлър, Аденауер, Силвио Берлускони, Християндемократически съюз, ПАСОК


Търси за: политически маркетинг | основи | развитие | максима | средство | метод | избирателна система | предизборни лозунги | спот | кампания | политици | САЩ | Япония | Европа | Айзенхауер | Рийвс | Никсън | Котлър | Аденауер | ПАСОК

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker