Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> PR >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Великотъновски университет

Реферат

Тема: Изграждане на имиджа на нова винарска изба посредством ресурсите на PR технологията

02.2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Задача за шестица 3

2. Винарската изба 3

3. Помощните материали 5

3.1. Имиджът 5

3.2. Реклама и ПР 7

3.3. Въпросните хитринки 8

4. Примерно решение на задачата 11

Основните източници : 16

1. Задача за шестица

Дадено:

                         Винарска изба

/ съществуваща само в този реферат, което я прави податлива на всякакво моделиране/. Моля опишете я на аудиторията.

Търси се:

Идеи за избата мечта и как тя стане не само ваша мечта, но и мечта на възможно най-много хора.

                                                         

Помощни материали  /съдържание /

                            *    За имиджа

                             *   ПР или Реклама? / задължително е да предпочетете ПР за решението на задачата, а има и защо/

                            * ПР хитринки

2. Винарската изба

              Нека да носи името БАКХ   /Бакхус е вече заето, а Дионис е много комерсиално/

             Нека да е концентрирала усилията си в разработването и предлагането на малки серии висококачествени  червени вина.Изба с бутиков характер и специално отношение към виното и клиента.

          Нека лозята да са в Тракийската долина, а избата да произвежда елитни вина, които са Single Vineyard /вина от едно лозе - характерно за тях е, че те са в малки серии/.Тези вина да отлежават във внимателно подбрани бъчви, а след това да продължават да стареят в бутилки.

          Нека тези вина да се предлагат само в елитни ресторанти, хотели и специализирани магазини за алкохол.И навън разбира се - Франция и Италия.

         Нека сортовата структура да е съсредоточена в сортовете “Мавруд” /любимият на автора/ и “Букет” - сорт съчетание на сортовете “Мавруд” и “Пино Ноар”.

..............................................................................

3.2. Реклама и ПР

Когато продаваш нещо, имаш нужда хората да знаят за него. Съществуват два начина да стигнеш до масовата публика: като платиш на медиите да разкажат за теб или като накараш медиите да разкажат за теб безплатно.

Първото се нарича „Реклама”, второто PR (Public Relations) или „Връзки с обществеността”.

Рекламата е преди всичко платено съобщение и потребителят знае това. Затова доверието в рекламата винаги е по-малко, отколкото в правилно публикуваната информативна PR-статия или новина. Затова много фирми използват комбинирани форми на поднасяне на информацията, вкючващи едновременно PR и реклама.

Често не се разграничават понятията връзки с обществеността и реклама или по-скоро връзки с обществеността се разглежда като съставна част на рекламата, кото при това е без особено значение за крайния резултат от дейността на една компания. Наистина между двете технологии има сходни неща:

Между тези две технологии обаче съществуват и дълбоки различия.

..........................................................................

     4. Примерно решение на задачата

Както вече споменахме, изба “Бакх” е малка  и нова на пазара.Това са основателни причини тя да разчита на ПР кампании, а не на реклама. Ето още няколко основателни причини:

    * кампаниите ще са по-ефикасни

    * по-евтини

    * по-престижни

    * по-комуникативни

 

Следват и примерните кампании, инициативи и активности, групирани за удобство на четящия тези редове:

ПУБЛИКАЦИИ:

Тъй като произвежданите вина на избата са елитни, ще се търсят и подходящи медии за публикуване на статии, интервюта и информация.

Списания:

Български - “Меню”, “Бакхус”, “EVA”, “EGO”, “Мениджър”…

................................................................................

Основните източници :

1. Здравко Райков - ПР

2. Здравко Райков - Вино за здраве

3. Интернет

...........................................................

Темата е писана 2008 г.

Ключови думи:

изграждане на имидж, PR технология и хитрини, винарска изба, реклама, средства на PR, публикации, събития, новини, знаци за идентичност


Търси за: изграждане имидж | реклама | средства | публикации | новини | знаци идентичност

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> PR >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker