Изграждане на имиджа на нова винарска изба посредством ресурсите на PR технологията

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2008-04-24
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 14 стр.
Университет: Великотърновски университет
Специалност: Маркетинг
Предмет: Връзки с обществеността
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (49KB)          Html format .Html (37KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

изграждане на имидж, PR технология и хитрини, винарска изба, реклама, средства на PR, публикации, събития, новини, знаци за идентичност

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Когато продаваш нещо, имаш нужда хората да знаят за него. Съществуват два начина да стигнеш до масовата публика: като платиш на медиите да разкажат за теб или като накараш медиите да разкажат за теб безплатно.

Първото се нарича „Реклама”, второто PR (Public Relations) или „Връзки с обществеността”.

Рекламата е преди всичко платено съобщение и потребителят знае това. Затова доверието в рекламата винаги е по-малко, отколкото в правилно публикуваната информативна PR-статия или новина. Затова много фирми използват комбинирани форми на поднасяне на информацията, вкючващи едновременно PR и реклама.

Често не се разграничават понятията връзки с обществеността и реклама или по-скоро връзки с обществеността се разглежда като съставна част на рекламата, кото при това е без особено значение за крайния резултат от дейността на една компания. Наистина между двете технологии има сходни неща:
- и при рекламата и при връзки с обществеността изходната точка са конкретните потребности на публиките, ако те не се познават добре нито едната от технологиите няма да постигне целите си;
- и при рекламата и при връзки с обществеността активно работят с масмедиите;
- и при рекламата и при връзки с обществеността са комуникативни дейности, ориентирани към обща цел – увеличаване на продажбите на продукти или услуги на конкретнета компания;

Между тези две технологии обаче съществуват и дълбоки различия.
- една от най-очевидните разлики е във финансовия план. Рекламата е доста скъпо занимание, разбира се, за да постигнеш публичност чрез ПР също са необходими средства, но дълеч по-скромни по размер.
- при рекламата съществува проблем поради подозрението, че съществува разминаване между рекламирана и реална ценност на конкретния продукт, докато при ПР такова подозрение няма.
- ПР и реклама се различават и по отношение на функциите си – рекламата насърчава хората да купят даден продукт, докато ПР е насочена към модифициране на нагласите на потребителите и изграждане у тях на позитивно отношение към конкретната компания.
- по отношение на използваните средства също съществуват разлики докато ПР ползва широк инструментариум от техники, рекламата поради бюджетни ограничения, веднъж изработена се повтаря многократно.
- докато ПР предполага по-дългосрочен характер с по-твърди стандарти, рекламата е по-гъвкава и разнообразна, тя може да се отклонява, да се отклнява, да е по-весела или даже по-секси.
- рекламата е насочена към определена целева група, докато ПР осъществява контакт и с публиките, които обкръжават тази целева група.
- рекламата се изготвя за определен продукт, ПР е дейност, която се осъществява докато съществува организацията.
- отнсно връзките с медиите рекламата гради отношения с тях на основата на покупко-продажба, ПР на взаимоизгодно сътрудничество

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.56 сек