Анализ на различни видове имидж чрез интервю, анкета и медиен образ.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2007-05-06
Рейтинг:
2.3333 1 2 3 4 5
(6 гласа)
Дължина: 17 стр.
Университет: Русенски университет
Специалност: МИО
Предмет: Връзки с обществеността
Цена:
 (22 лв) 20.90 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.10 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (112KB)          Html format .Html (33KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

история на фирмата, избор на изследователски подход, изследване на огледален имидж, интервю със собственик и управител на таксиметрова фирма, изследване на множествен имидж, изследване на текущ имидж, обобщаващо заключение.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

...........
Социалната среда в PR се описва чрез понятието публики. Именно те са обект на предварително проучване, на целенасочено въвличане в комуникационния процес и на повлияване, ориентирано към някакъв планиран ефект. В комуникацията с публиките PR изявява своята основна отличителност – да управлява или да участва активно в цикъла на формиране на публични мнения по определени проблеми, свързани с публичния образ (имидж). Имиджът е разбирането и представите за една организация или институция в съзнанието на хората. Той представлява една съвкупност от значения, свързвани с даден обект, чрез които хората го описват, запомнят и асоциират. Като фундаментален ефект на публичността имиджът подлежи на планиране и управляване, което очертава една от най-съществените приложни сфери на PR.

Организационният имидж е доста сложно когнитивно образувание, което включва представи, познания и мнения. Те съществуват виртуално в човешките съзнания на представителите на външната среда, като се генерират и закрепват под въздействие на личните възприятия и опит, под влияние на авторитетни чужди мнения и на масмедиите, като функцията на масмедиите в този процес е определяща. Поради това технологичната същност на PR като публична дейност се развива фундаментално върху изграждането на оптимални за организацията връзки с масмедиите.

Съществуват няколко вида имидж: огледален, множествен, желан, текущ, оптимален и корпоративен. Последният представлява съвкупност от текущия и огледалния имидж на организацията отразяващ разбирането за нея като публичен субект и социокултурна реалия. Основава се на нейната репутация и на поведението й в обществото.

От гледна точка на управлението имиджът може да се представи като съвкупност от следните компоненти: индивидуалност, идентичност, култура и репутация. Измежду тези компоненти само един (репутацията) е външен фактор. Той се генерира под въздействието на останалите три, които са вътрешни свойства за организацията.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.46 сек