Връзки с обществеността и тяхната роля при откриването на банков клон.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2004-07-04
Рейтинг:
3.3077 1 2 3 4 5
(13 гласа)
Дължина: 31 стр.
Цена:
15 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (95KB)          Html format .Html (68KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

PR – същност и роля, принципи на връзките с обществеността, убеждаваща публичност, двустепенна комуникация, мениджърска функция, PR в интегрираните маркетингови комуникации, модел на ефективен PR, програмиране и планиране.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В съвремения свят възникват непрекъснато събития и процеси, които поставят нови изисквания пред теорията и практиката на Пъблик рилейшънс. PR е комуникационна функция, съзнателни усилия, целенасочено влияние върху групи хора и общности чрез комуникационни процеси с основна цел благоприятно възприемане от обществото. Глобализацията внася в света непозната динамика, нови критерии във всеки аспект - труд, производителност, компетентност, професионализъм.

Днес, освен познатите предпоставки за превръщането на една корпорация в конкурентноспособна пазарна формация - като ефективната й организационна структура, наличието на отлични професионалисти, точното й пазарно позициониране и др., все по-важно значение придобива наличието на професионално реализирани PR програми и стратегически позиционирана PR-функция в цялостната система на организацията. Приоритетната роля на корпоративните комуникации в търсенето на ресурси за повишаване на конкурентноспособността на корпорацията се обуславя и от ролята на съвременния потребител, предявяващ повишени морални и етически изисквания към фирмите.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек