Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> PR >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

 

 

На тема:

Връзки с обществеността – PR

 

 

Специалност: Маркетинг

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Увод. 3

2. PR – същност и роля. 3

3. Същност на имиджа и видове имидж.. 6

4. Вътрешна публика и имидж.. 9

5. Заключение. 11

Използвана литература. 13

 


 

......................................

 

Тепърва се натрупва практически опит, който ще постави основите на българските традиции в областта на връзките с обществеността.

Възникването и развитието на връзките с обществеността като социална практика и професия се свързва най-вече с обществения живот в САЩ. Хората на бизнеса наемат специалисти, които да защитават техните интереси от журналистите, които изнасят скандални факти за корпорациите, и от правителството, което полага усилия да въведе ред и законност в икономическите отношения и живот в страната.

 

…………………………….

 

В съвременния свят възникват непрекъснато събития и процеси, които поставят нови изисквания пред теорията и практиката на връзките с обществеността. ПР е комуникационна функция, съзнателни усилия, целенасочено влияние върху групи хора и общности чрез комуникационни процеси, с основна цел благоприятно възприемане от обществото.

Днес, освен познатите предпоставки за превръщането на една корпорация в конкурентноспособна пазарна формация - като ефективната й организационна структура, наличието на отлични професионалисти, точното й пазарно позициониране и др., все по-важно значение придобива наличието на професионално реализирани ПР програми и стратегически позиционирана ПР-функция в цялостната система на организацията. Приоритетната роля на корпоративните комуникации в търсенето на ресурси за повишаване на конкурентноспособността на корпорацията се обуславя и от ролята на съвременния потребител, предявяващ повишени морални и етически изисквания към фирмите.

 

………………………….

 

Репутацията се формира върху основата на възприятията и опита, който външните публики имат от контактите си с организацията, а също под въздействието на чужд опит, на който те се доверяват. Компаниите могат да имат добра, лоша или никаква репутация, когато са неизвестни. Репутацията се отнася до такива характеристики, като: бързо обслужване, добро качество, грижовно отношение към клиентите, коректни връзки със снабдителите, солидни финансови постижения. Репутацията е многоспектърна и за различните публики има различни качествени измерения и детерминатори.

Едно изследване, направено по поръчка на сп. Economist през 1991 г., представя мнението на 1800 бизнесмени във Великобритания относно репутацията. Те са били попитани кои качества на компанията според тях съдействат в най-висока степен за изграждането на добра репутация.

 

……………………………..

 

Независимо дали става дума за търговско дружество, държавна администрация или неправителствена организация, всяка структура има нужда от постоянна комуникация между различните управленски нива вътре в себе си и с външния свят. Работа на експерта по ПР е да изгражда и развива цялостния образ и авторитет на организацията и нейните продукти.


Използвана литература:

 

1.                  Котлър, Ф., “Управление на маркетинга”, том І, изд. “Графема” АД, 1994 г.

2.                  Младенова, Г., “ Стратегическо маркетингово планиране”, изд. “Стопанство”, София, 2001 г.

3.                  Кършакова, Р., “Връзки с обществеността”, Русе, 2002 г.

4.                  Кършакова, Р., “Основи на комуникацията”, Русе, 2000 г.

5.                  Вълчев, Г., Генов, Г., “Маркетинг”, Русе, 2001 г.

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

връзки с обществеността, видове имидж, вътрешна публика, корпоративен имидж, имидж на продукта, репутация, същност и функции на комуникационната политика

 


Търси за: връзки обществеността | видове имидж | корпоративен имидж | имидж продукта | същност функции комуникационната политика

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> PR >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker