Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> PR >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

БОТЕВГРАД

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

AVON – Световен лидер за директна продажба на козметични продукти и декоративна козметика

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Увод. 2

1. История. 3

2. Изграждане на имидж и реклама. 3

3. Комуникация с вътрешни публики:. 5

4. Комуникация с външни публики.. 6

Заключение. 11

Използвана литература:. 12

 

Увод

Управлението на всяка фирма е трудно и сложно в днешно време, защото конкуренцията става все по-силна, борбата за пазарен дял се превръща в борба за по-качествено обслужване и предлагане на произвеждания продукт. За успеха на фирмата са нужни добра организационна структура, добри специалисти, точно пазарно позициониране и др., но все по-важно значение придобива ефективния PR, правилната, двупосочната и навременна комуникация. Връзките с обществеността са интерактивна система, използваща едно или няколко комуникационни средства за предизвестяване на измерими реакции. Те имат отношение към всички дейности в организацията и обхващат всички комуникации. Акцентират не върху продукта, а върху фирмата като цяло. Основните им цели са постигане на разбирателство с аудиторията и влияние върху общественото мнение.

……………………………………………………………………………………

2. Изграждане на имидж и реклама

Доверието на различните публики (клиенти, акционери, партньори, служители) към дейността или продуктите на компанията в бизнеса винаги се влияе от нейния имидж, от информацията за нея в публичното пространство. Имиджът като публичен, позитивен, благоприятен образ на организацията е комплекс от представи, отношения, характеристики, нагласи и мнения, които организацията и публиката изграждат в себе си в процеса на  комуникацията помежду си. Съобразявайки се с обществените интереси и спазвайки етичните кодекси, мотивирайки служителите, като социално отговорни граждани всички те заедно допринасят за ефективното управление на корпоративната репутация. Всекидневната практика на PR дейността включва прилагането на различни техники, които изграждат комуникацията с ключовите публики: потребители, бизнес, институции, неправителствени организации.

……………………………………………………………………………………

3. Комуникация с вътрешни публики:

Петте основни ценности – Доверие, Уважение, Вяра, Толерантност и Високи Стандарти са издържали теста на времето и са грижливо пазена част от наследството на AVON. Те са водещи за компанията при комуникация с вътрешните публики.

В същото време  се обръща внимание и на  още една нова добродетел - Почтеността. Именно тя  отличава и издига AVON в този сложен и взискателен свят. Вървейки напред, Почтеността, която се изразява в посвещаването и следването на най-високите етични стандарти, заема челно място сред останалите ценности на AVON.

……………………………………………………………………………………

Заключение

Милиони жени по света се радват на високото качество на козметичните продукти на AVON. Цялостната дейност на компанията е посветена на
перфекционизма – всеки продукт, носещ марката AVON, е символ на висок стандарт за качество и безопасност. За постигането на тази висока цел се грижат всички служители на AVON, както и специален отдел за научно изследователска дейност, съставен от известни козметични експерти от цял свят.

Създаването на всеки продукт на AVON е съпроводено с редица лабораторни тестове за проверка на качеството и безопасността, а при последните стадии се канят доброволци, които да изпробват съответния продукт и да споделят впечатленията си от неговото действие и ефективност.

……………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1.      Алексиева, С., „Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели, НБУ, София, 2008 г.

2.      www.AVON.bg

……………………………………………………………………………………

Темата е изготвена през декември 2011 г.

Най-новата информация е от 2011 г.

Ключови думи: директна продажба, декоративна козметика, ПР, AVON, имидж, реклама, комуникация, публики, Дейвид МакКонъл, принципи, доверие, уважение, вяра, толерантност, почтеност, визия, мисия


Търси за: директна продажба | декоративна козметика | AVON | имидж | реклама | комуникация | публики | принципи | доверие | уважение | вяра | толерантност | почтеност | визия | мисия

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> PR >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker