Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Психология >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

По Психология

На тема:

Мотивационна регулация на поведението

2007 г.


Съдържание:

1. Какво е мотивация? 3

2. Съдържание на мотивационната подсистема. Видове подбуди. 4

3. Протичане на мотивационните процеси. 7

4. Съзнателен контрол на поведението. 9

5. Обобщение и изводи. 11

ЛИТЕРАТУРА 13


………………………………….

Мотивацията се отнася до вътрешните, периодично активиращи се причинители на поведението. Мотивираното поведение е целенасочено, организирано е в определена последователност и има произволен характер, т.е. подлежи на съзнателен контрол. Мотивационната регулация на поведението е свързана с изпълнението на няколко функции:

Като разглеждаме мотивацията в качеството и на вътрешна причина и основание за поведението трябва да се обърне внимание на това, че за външните наблюдатели не винаги е ясно и възможно да установят действителните основания за извършването на дадена постъпка. Това е постоянен проблем в съдебната практика, където решаващо значение има установяването на мотива за извършеното закононарушение.

…………………………………….

Активирането на дадена потребност поставя началото на мотивационния процес. Субективно това се преживява като повишена бдителност и обръщане на по-голямо внимание на едни обекти и игнориране на останалите (гладният човек мисли само за храна). Поради своето много общо съдържание обаче потребността “не знае” какво да я удовлетвори. Започва търсене на конкретен обект, който отговаря на нейното съдържание. Обектите от заобикалящата ни действителност обаче имат много различни свойства. Например храната освен че съдържа определено количество калории има и вкусови качества, начин на приготвяне, място на поднасяне (у дома, в обществено заведение), цена, външен вид и т.н. Тези допълнителни свойства могат да удовлетворяват други потребности на личността, които в процеса на търсене на обект за удовлетворение на активирана потребност (глада) вторично се активират. Под тяхно влияние протича процес на вземане на решение, в резултат на който се формира крайната цел на поведението. (Обърнете внимание, че този процес най-често не е напълно осъзнаван!) Следната схема може да илюстрира какво се случва:

първично активирана потребност (органична - глад) - “трябва да намеря нещо за ядене” - “обичам пица с шунка” (вторично активирано предпочитание) - “в близкото заведение е много скъпо” (вторично активирана потребност от регулиране на личните ресурси) - “знам едно място, където не е скъпо и ходят художници” (вторично активирана потребност от себеутвърждаване).

………………………………….

5. Обобщение и изводи.

Мотивацията се отнася до вътрешните причини на поведението. Тя има три основни функции - подбудителна, насочваща и организираща.

Действителните мотивационни основи на поведението е трудно да се разкрият, защото от позицията на наблюдател или на изпълнител хората разполагат с едностранчива информация, която ги подвежда да правят неточни изводи.

Основата на мотивацията са потребностите, които подбуждат и енергетизират поведението. Те имат обобщено съдържание, благодарение на което всяка потребност може да бъде удовлетворена от цял клас обекти.

Има толкова видове потребности, колкого са основните регулативни процеси в единния цялостен организъм, част от който е и личността. Някои “висши” потребности могат да не са представени в мотивационната подсистема без това да е свързано с оцеляването и нормалното функциониране на индивида.

Различават се два основни типа мотивация - външна и вътрешна. Когато поведението е вътрешно мотивирано качеството на изпълнението е по-добро и преобладават положителни емоционални преживявания.

Мотивационните процеси започват с активирането на потребностите и се разгръщат във времето като сложни системи за контрол, насочване и корекция на текущото поведение. В преобладаващите случаи те не се осъзнават напълно.


ЛИТЕРАТУРА

  1.  Ганчевски, Б., К. Гайдаров и др. Полицейска психология. Теоретични аспекти. С., 1996.
  2.  Трифонов, Т. Обща психология. С., 1987.
  3.  Котик, М.А. Психология  и безопасность. Таллин, 1981.
  4.  Психология пожарных. М., 1978.

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

мотивация, мотивационна подсистема, видове подбуди, мотивационни процеси, контрол на поведението, идентификация, мотивационна регулация на поведението, видове потребности


Търси за: мотивация | видове подбуди | мотивационни процеси | контрол поведението | видове потребности

Helpos.com >> Архив >> Психология >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker