Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Икономически университет – Варна

Финансово-стопански факултет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

 

По Счетоводен софтуер

 

На тема:

Отчитане на авансите на снабдители

 

 

 

 

 

 

 

 

Варна, Май 2008 г.


Съдържание:

 

1. Формулировка. 3

2. Бизнес правила. 3

3. Модел на връзките. 4

4. Създаване на връзките между таблиците. 4

5. Таблици. 5

5.1. Сметкоплан. 5

5.2. Сметка за аванси на снабдители. 5

5.3. Начален баланс. 6

5.4. Каса. 6

5.5. Каталог на предлаганите стоки. 7

5.6. РКО.. 8

6. Заявки. 8

6.1. Мемориален ордер. 8

6.2. Синтетична оборотна ведомост. 8

7. Отчети. 9

 


1. Формулировка

 

В настоящата курсова работа са представени данни за отчитането на аванси с снабдители на ЕТ Г. Иванова” – Добрич. Фирмата се занимава с търговска дейност, а именно покупко-продажба на бяла и черна техника. ЕТ Г. Иванова” – Добрич работи с относително постоянни доставчици на техника.

ЕТ Г. Иванова” – Добрич води политика да предплаща някой от поръчките си в размер от 30% от стойността на доставката, като остатъка го плаща при получаване на доставката. Обикновено във фирмата се правят между 20-30 поръчки на месец със средна стойност от 2000 лв. с различни доставчици. А и някои от поръчките не се предплащат предварително. Затова е необходимо да се води точна и ясна отчетност за предоставените аванси към снабдители работещи с различните доставчици.

Воденето на такава отчетност е необходима за ръководителя на предприятието, тъй като предоставените аванси представляват една не малка част от активите на предприятието, а именно 15% от активите на фирмата. При неизпълнение на дадена поръчка или повреда на поръчаната стока авансите се дължат на фирмата, тоест представляват вземане. Самата база от данни спомага счетоводство на фирмата и бързо и лесно могат да се извеждат отчети и справки по различни въпроси.

Предметната област, за която е създадена базата от данни е за отчитането на аванси с снабдители и във фирма ЕТ Г. Иванова” – Добрич. За създаване на пълен и адекватен модел на данните от съответната предметна област, са разкрити бизнес операциите и информационните потребности, които трябва да осигурява базата от данни, също и бизнес правилата, които са в сила при реализация на дейността.

 


Темата е изготвена Май 2008 г.

Темата не съдържа списък с използвана литература, защото е авторска.

Темата съдържа картинки – изгледи от Access.

 

Ключови думи:

връзки между таблиците в Access, таблици, заявки, уникален номер, въвеждане, изтриване, промяна на данни

 


Търси за: таблици | уникален номер | въвеждане | изтриване | промяна данни

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker