Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Софийски университет

 

Факултет по Математика и информатика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

По Компютърни и телекомуникационни мрежи

 

 

На тема:

Физически компоненти на безжичните мрежи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 2008


Съдържание:

 

1. Физически компоненти на безжичните мрежи. 3

2. Стандарт IEEE 802.11. 3

3. Режими на работа 802.11. 5

4. Промени в стандарта, направени от 802.11b. 6

5. По-нататъшно развитие на стандарта: IEEE 802.11a и стандарт Hiperlan. 8

6. Антени за WLAN.. 9

7. Други безжични технологии: Bluetooth. 10

7.1. Какво е Bluetooth?. 10

7.2. Приложения Bluetooth. 11

8. Защита на данните. 17

Използвана литература. 19

 


1. Физически компоненти на безжичните мрежи

Безжични връзки... Доскоро, споменавайки този термин, веднага се досещахме за мобилните телефони. Но има и други области, където удобството на безжичните комуникации ги е изтласкало на гребена на комуникационната вълна. Една от тях ще разгледам в тази разработка, посветена на върха на технологичния пробив в областта на комуникациите – безжичните мрежи.

Използването на радиоканалите за връзка между устройствата, макар че не е ново като изобретение, едва напоследък еволюира значително, особено благодарение на широкото разпространение на Internet, локалните и WAN мрежи, свързващи много хора, позволяващи да си разменят глас, видео и данни помежду си, и то с осезаемо високи скорости. Тласък за развитието именно на безжичните устройства е дала необходимостта от по-голяма свобода и удобство при изграждането на мрежи, необходимостта от лесното включване на все по-бързо увеличаващия се брой на мобилни абонати, не желаещи да търсят специални точки за включване към мрежата, а глобално погледнато - потребността на съвременния човек от модерни бързодействащи и високоскоростни комуникации. Според изчисленията на аналитиците, през следващите години в света ще има над 1 милиард мобилни устройства, оборудвани с безжична връзка.

 

…………………………………

 

Съвместимостта между продуктите, произведени от различни производители, се гарантира от независима организация, наречена Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA, http://www.weca.net), създадена от лидерите в производството на мрежови устройства, между които са Cisco, Lucent, 3Com, IBM, Intel, Apple, Compaq, Dell, Fujitsu, Siemens, Sony, AMD (над 80 компании), през същата 1999 г.

Стандартът IEEE 802.11 работи в съответствие с двете долни нива на модела OSI – физическо и канално ниво. Всяко едно мрежово приложение, протокол или операционна система могат да работят при това положение в една безжична мрежа не по-лошо, отколкото това става в обикновена Ethernet мрежа. Основната архитектура, особености, протоколи и служби са определени в стандарта 802.11, а спецификацията 802.11b засяга физическото ниво, променяйки скоростта на обмен и достъп към по-висока.

 

…………………………………

 

Основната промяна, внесена от 802.11b в основния стандарт, е поддръжката на две нови скорости на предаване на данни – 5.5 и 11 Mbps. За постигането на тези скорости се използва методът на пряка последователност (DSSS), което означава, че системите 802.11, използващи DSSS, ще са съвместими с DSSS системите 802.11, но няма да се "виждат" със системите, използващи FHSS 802.11.

Другото полезно нещо при 802.11b е методът на динамична промяна на скоростта на трансфер в зависимост от силата на сигнала, шумовете в ефира или отдалечеността на станцията. Това, обяснено на неусложнен и разбираем език, означава, че устройствата IEEE 802.11b могат да установят връзка помежду си при 11 Mbps, после, при възникване на смущения, или при отслабване на сигнала, те автоматично ще намалят скоростта на предаване. След определен период от време, след като се появи възможност устройствата пак да работят на по-висока скорост, скоростта пак ще бъде автоматично увеличена до максимално възможната.

 

…………………………………

 

Bluetooth представлява нова и уникална глобална технология, разработена да внесе революционни промени в безжичните връзки в световен мащаб. Технологията е разработена от специализираната група Bluetooth Special Interest Group, в която влизат Ericsson, IBM, Intel, Nokia и Toshiba.

Тези фирми комбинират своя опит в разработката на безжични връзки с малък обхват в нов технологичен стандарт.

Bluetooth позволява икономически изгодно, непрекъснато предаване на глас и информация по безжичен път в късовълновия радиодиапазон, което ще даде на потребителите възможност за лесно и бързо свързване на голям брой устройства без необходимост от кабелна мрежа, разширявайки комуникационните възможности на преносимите компютри, мобилни телефони и други приложения вариращи от детски играчки до автоматизирани битови уреди.

Радиотехниката ще работи на достъпната в глобален аспект 2.45GHz ISM “свободна честотна лента”, осигуряващо съвместимост в международен мащаб.

Технологията Bluetooth е изградена и върху приложения, внедрени чрез използване на инфрачервени технологии, осигуряващи икономически изгодни и многократно по-ефективни решения. Независимо, че за своето функциониране инфрачервените технологии изискват наличие на визуална връзка, Bluetooth е в състояние да поддържа непрекъсваема връзка в рамките на десет метра, дори и при отсъствие на визуален контакт.

 

…………………………………

 

Широколентовият безжичен достъп не е нова идея, но доскоро той бе доста скъпо удоволствие. Това се дължи на факта, че липсваха стандарти и производителите изграждаха самобитно и специализирано оборудване. WiMAX въведе стандарт в безжичната широколентова връзка (известен като 802.16). Остава надеждата, че догодина на пазара ще се появят съвместими продукти, които ще намалят цените. Благодарение на WiMAX доставчиците на услуги печелят дял на пазара на технологиите за безжична широколентова връзка. Според едно изследване на In-Stat/MDR очаква се през 2007 г. той да възлиза на 1.2 милиарда долара – почти двойно повече, отколкото днес.

 

.............................................................

 

 


Използвана литература:

 

1.      PC Magazine (http://www.pcmag.com/)

2.      Bluetooth Website (http://www.bluetooth.com/bluetooth/)

 

 

 

 

 

 

Темата е разработена 2008 г.

Темата съдържа картинки и таблици.

 

Ключови думи:

безжични мрежи, стандарт IEEE, антени за WLAN, Bluetooth, технологии за предаване на данни, кабелна мрежа, програмно осигуряване, режим точка-точка, режим клиент/сървър, широколентов безжичен достъп, защита на данни

 


Търси за: безжични мрежи | технологии предаване данни | кабелна мрежа | програмно осигуряване | режим точка точка | режим клиент/сървър | защита данни

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker