Helpos.com -

Helpos.com >>  >> IT >>   >> HTML

: (87 )  69.60 !


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

гр. София

 

 

Д И П Л О М Н А Р А Б ОТ А

 

НА ТЕМА:

 

Мобилни мрежи от трето поколение UMTS технологии

 

София, 2007 г

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Въведение в проблематиката. 4

ПЪРВА ГЛАВА

GSM ТЕХНОЛОГИИ И ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ МОБИЛНИ СИСТЕМИ - 2G+. 7

1. История на GSM (Global System for Mobile communication) 7

2. Часови зони за многостранен достъп TDMA (Time division access) 14

3. Системата CDMA (Code Division Multiple Access). Предимства и недостатъци 15

4. GPRS (General Packet Radio Service) система при преноса на данни. 20

5. Високоскоростно предаване на данни с комутация HSCSD (High Speeed Circuit Switched Data) 25

6. 2,75G поколение в мобилните комуникации - EDGE (Enhanced Date rates for Global Evolution) 27

7. Същност и особености на WAP системата (Wireless access protocol). Mobile e-commerce 29

8. Новата широколентова глобална районирана мрежа INMARSAT-BGAN.. 31

 

ВТОРА ГЛАВА

МОБИЛНИ СИСТЕМИ ОТ ТРЕТО ПОКОЛЕНИЕ UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 39

1. UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) минало, настояще и бъдеще 39

1.1. Паневропейският вариант. 39

1.2. Мрежите на далекоизточните дракони. 43

1.3. Предимства и недостатъци на UMTS мрежите. 45

2. HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) 46

3. Съдържание и експлоатация на 3G в България. 46

4. Честотно планиране. 50

5. Перспективи за развитие на мобилните системи - High-Speed Uplink Packet Access (HSUPA) и 4G системи. 65

 

Заключение. 70

Използвана литература. 72

 

 

 


Въведение в проблематиката

 

Изключителния бум на информационни технологии предизвиква революция в телекомуникационните технологии, както по отношение на потребностите от нови услуги и приложения, така и по отношение на използваните технологични решения. Телекомуникациите са средство на комуникация между хората се превръщат в основно оръдие за извършване на всякакъв вид бизнес, за улесняването на бита, културата и отдиха на човека.

Мобилният телефон е най-бързо продаващото се комуникационно устройство за всички времена. До 2004/5 един милиард потребители ще го ползват и един милиард ще са потребителите на Интернет.

Количеството и разнообразието на клетъчни телефони е забележително, както са и възможностите на терминалите. Все още обаче телефонът се използва предимно за разговори. Това предстои да се промени.

Другата разрастваща се технологична област е Интернет. Интернет протокол /IP/-базирани услуги са основа на близо 50% от трафика в телекомуникационните мрежи. В бъдеще се очаква този процент да нарастне.

За много оператори данните, предавани по безжичен път, са източник на огромни печалби. Според прогнозите един милиард потребители на мобилни телефони до 2005 г. ще са Интернет абонати.

Темповете на развитие на мобилните комуникации и Интернет показват, че новата информационна ера ще дойде много по-бързо, отколкото си го представяме. Това е предизвикателство към развитието и модернизацията на телекомуникационната мрежа. Още днес трябва да се мисли сериозно и да се вземат бързи мерки за подготовката им да поемат това предизвикателство. Потребностите от използването на всички съществуващи видове услуги, както и на новите мултимедийни услуги от всички потребители на сегашните телекомуникационни мрежи, наложиха така наречената конвергенция на мрежите и услугите. На първо време тази конвергенция се изразява във възможността за взаимен достъп между съществуващите специализирани мрежи и ползването на основните услуги, независимо в коя мрежа се намират отделните потребители.

Бъдещето обаче ще принадлежи на единна, универсална телекомуникационна мрежа за всички видове трафик и услуги. Днешната подготовка към утрешната телекомуникационна мрежа върви в следните насоки:

                 създаване на концепция за следваща генерация телекомуникационни мрежи;

                 изясняването етапите на прехода към нея;

                 създаването на технологични изделия и мрежови елементи, които осигуряват началната конвергенция на мрежите от следващо поколение и следващите стъпки на развитие;

                 поетапно изграждане на бъдещата мрежа.

Според определението на Международния съюз по телекомуникации към ООН 3G включва две основни технологии за подобряване качеството на услугите на мобилните оператори: стандартът на Qualcomm CDMA2000 и WCDMA стандарт, който скоро ще се изприлага в Европа. Често обаче понятието се използва за всяка безжична технология, която значително повишава капацитета и възможностите и понижава разходите.

3G е нова радио-комуникационна технология, която ще осигури високоскоростен достъп до Интернет, забавления и информация. 3G ще доведе до развитието на редица услуги, които вече са интегрирана част от съвременния делови живот: достъп до Интернет и интранет, видеоконференции и интерактивни приложения.

..

ВТОРА ГЛАВА

МОБИЛНИ СИСТЕМИ ОТ ТРЕТО ПОКОЛЕНИЕ UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

 

 

1. UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) минало, настояще и бъдеще

 

1.1. Паневропейският вариант

 

UMTS (от английски: Universal Mobile Telecommunications System, Универсална мобилна телекомуникационна система) е една от мобилните технологии трето поколение (3G), която използва W-CDMA за предаване на данните по въздушния интерфейс. UMTS поддържа скорости на трансфер до 1920 кбит/с, но въпреки това в реалните мрежи до момента скоростта достига до 384 кбит/с. В комбинация с протокола HSDPA скоростта на трнасфера на данни може да достигне до 14,4 Мбит/с в посока "даунлинк" и до 2 Мбит/с в посока "ъплинк".

UMTS е мобилна мрежа от трето поколение, която осигурява до пет пъти по-висока скорост за пренос на данни в сравнение GPRS или до 384 kbit/s Downlink и до 64 kbit/s Uplink. С помощта на UMTS мрежата може да използвате най-съвременните услуги като Видео разговор, както и да използвате високоскоростен достъп до интернет, e-mail или да гледате телевизия на мобилния се телефон.

Може би ще се изненадате, но още през 1992 г. World Administration Radio Conference (WARC) определя пакет честоти (18852025 и 21102200 MHz), който ще се използва от третото поколение мобилни системи (UMTS). За цялостната подготовка, тестване и разгръщане на пълната инфраструктура е нужно съвсем немалко време. Като пример ще посоча следващото поколение мобилни мрежи, наречено 4G, чиито тестови изпитания вече започнаха в Япония. През 1992 г. повечето големи европейски оператори стартират и своите GSM мрежи.

След това International Telecommunication Union (ITU) започва процеса на дефиниране на стандарта за мрежи от трето поколение, а за Европа с определянето на UMTS се заема European Telecommunications Standards Institute (ETSI). През 1998 г. се сформира Third Generation Partnership Project (3GPP), на който е възложена задачата да продължи работата върху техническите спецификации. 1999-а е годината, в която ETSI Standardisation финализира UMTS Phase 1.

 

Заключение

 

Технологиите за клетъчните мобилни телефони продължават да се развиват с все по-бързи темпове, а нашата страна в последните години се старае да не изостава от световните тенденции и дори в отделни моменти се появяват софтуерни разработки, които се опитват да внесат иновативен полъх и да застанат на гребена на световната мобилна вълна. Доскоро дори стандартният мобилен телефон беше мечта за средностатистическия потребител, но днес вече всички специалисти и маркетингови анализатори определят пазара като пренаситен със стандартните услуги от второ поколение (всъщност се говори за 2G и междинната 2.5G технология, позната и като EDGE) и усилено се търсят различни алтернативи за създаването на мрежи от трето поколение

Днес, дори и в България, човек може да осъществи видео-конферентна връзка чрез своя мобилен телефон, да предава и получава информация (в т.ч. и на мултимедийни потоци) почти от и до всяка точка на планетата. Наред с това клиентите имат възможност да плащат стоки и услуги чрез мобилния си телефон, да осъществяват банкови трансфери и мн.др. услуги традиционно достъпни през интернет. 3G мрежата внася ново качество в живота на клиентите на една разумна цена и това е бъдещето.

Може да се говори за два различни подхода при внедряване на 3G мрежи в целия свят - революционен и еволюционен. Революционният път е свързан с огромни капиталовложения и практически пълна модернизация на старото оборудване, и до голяма степен е подходящ за малки оператори, които се стремят да завоюват максимален брой абонати. В България като че ли всички се насочиха към еволюционния път на развитие, предвиждащ постепенен преход към ново оборудване и организация на новите услуги според маркетинговата необходимост, подход характерен за големите оператори. И трите ни мобилни оператора предпочетоха именно този вариант на развитие.

В дипломната работа е проучено и анализирано развитието на GSM мрежата, нейните приложения от трето поколение, които за разлика от досегашните услуги предлагани от GSM мрежата, предлагат нов тип услуги, които са:

- видеотелефония; предаване на мултимедийни потоци;

- уеб сърфиране с висока скорост;

- електронна търговия (вкл. плащане на стоки и услуги);

- мобиленофис;

- услуги, свързани с определено местоположение на абоната (ориентиране на непознато място, пътеводители, карти и др.).

 

Използвана литература

 

1.           Пенчева, Евелина, GSM комуникации, Изд. Нови знания, С, 2005 г.

2.           В-к "Светът на Интернет", 2003 г.

3.           Parsel А., - An introduction to the instrument and industrial Control Protocol

4.           Hofman G., - IEEE 1394, the A/V Digital interfase of choice or paper

5.           A. Furuskar et al."EDGE: Enhanced Data Rates for GSM and TDMA/136 Evolution",

6.           British Telecommunication Engieneering, 2002

7.           GSM World - Overview on GPRS

8.           Franchi A., J. Sengupta. Technology trends and Market Drivers for Broadband Mobile via satellite: Inmarsat BGAN., London. Inmarasat, 2000

9.           Lees G.D., W.G. Williamson. Handbook for Marine Radiocommunications, 4th edition, London, LLP, 2004.

10.       PC dictionary /речник на техническите компютърни термини/

11.       Philips Semiconductors - THE I2 C - BUS SPECIFICATION

12.       Rucu mettala - Bluetooth Wireless Technology

13.       Wrieless Application Protocol Forum - Wireless Application Protocol Architecture Specification

14.       www.burgas.org - Gamez Parade 3 G мобилни телефони, мрежи, мечти. 2003 г.

15.       www.mobile GPRS.com

16.       www.strategyanalitics.com

17.       www.wap.org

18.       www.emc-database.comMC World Cellular Database"

19.       http//www.maritime.inmarsat.com 2005/2006;

20.       http//www.about.inmarsat.com 2005.

21.       http//www.aosusa.com/Inmarsat .html 2005.

22.       http//www.aosusa.com/bgan.html 2006.

23.       http//www.skyrocket.de/space 2005.

24.       http//www.xantic.net 2005.

 

Темата е разработена 2007 г.

Съдържа таблици и графични изображения.

Най новата информация е от 2006 г.

 

Ключови думи:

мобилни мрежи, многостранен достъп, пренос на данни, WAP системи, широколентова глобална районирана мрежа, честотно планиране, видеотелефония, 3G мрежа, уеб сърфиране, GSM комуникации

 

 


:  |   | WAP  | 

Helpos.com >>  >> IT >>   >> HTML

: (87 )  69.60 !


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
, , ,

counter counter ]]> eXTReMe Tracker