Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55 лв)  49.50 лв Нова цена!


Икономически университет – Варна

 

Финансово-счетоводен факултет

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

По Счетоводен софтуер

 

 

На тема:

Изчисляване на трудовото възнаграждение на персонала във фирма „Елит” ЕООД

 

 

 

Спец. Счетоводство и контрол

 

 

 

Варна, 2009 г.


В тази курсова работа е представено изчисляването на трудовото възнаграждение на работниците в шивашка фирма „Елит” ЕООД. Фирмата има предмет на дейност ушиване на различни видове дрехи – специфични – за бутикови магазини и стандартна конфекция. Във фирмата работят шивачки и майстор-шивачки, които са с много добри количествени и качествени показатели при изпълнението на изделията. Ръководството на фирмата е определило, с цел стимулиране на персонала, работнически премии – за количество и за специфична /бутикова/ продукция. За количество премията се полага на работнички, произвели повече от 20 изделия. Премията е за произведени между 20 и 40 изделия – по 1 лв. на изделие, а за произведени над 40 изделия – по 2 лв. на изделие.

Чрез допълнителното възнаграждение от премии, фирмата стимулира шивачките да увеличават производството.

В таблицата са изчислени и удръжките за осигуровки и данък върху заплатите. Изчислена е и чистата сума. Направена е и графика на възнагражденията на шивачките.

Посредством изведените данни, ръководството на фирмата получава информация за размера на възнагражденията, премиите и удръжките което й позволява да взема решения относно работата на шивачките по отношение нарастването на произведените /ушитите/ изделия.

 


 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата е разработена на MS Access и MS Excel и съдържа таблици.

С основния текстов файл ще получите файловете на MS Access и MS Excel.


Търси за: Access | Excel

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55 лв)  49.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker