Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55 лв)  49.50 лв Нова цена!


Икономически университет – Варна

 

Финансово-счетоводен факултет

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

По Счетоводен софтуер

 

 

На тема:

Определяне на продажбите във фирма „Омега” ЕООД

 

 

 

Спец. Счетоводство и контрол

 

 

 

Варна, 2009 г.


В настоящото изложение е представен начинът на определяне на продажбите във фирма „Омега” ЕООД. Фирмата има предмет на дейност производство и търговия на техника. Притежава собствен фирмен магазин, както и редица други търговски обекти.

Чрез предлаганите от фирмата отстъпки се стимулират клиентите да купуват повече. За целта са предвидени следните проценти: 10%, ако закупеното е над 30 броя, и 15%, ако закупеното е над 60 броя.

Посредством изведените данни, ръководството на фирмата получава информация за обема на продадените стоки, което й позволява да взема решения относно разширяване на кръга им и привличане на нови клиенти.

От друга страна става достъпна информацията относно средния и общия размер на продажбите в складовете на фирмата, които се намират в град Варна и София. По този начин организацията може да извлече необходимото за нуждите си относно размера на приходите от продажби, както и да организира разходите във фирмата като цяло.

Използването на различни програмни продукти като MS Excel и MS Access улеснява до голяма степен иначе трудоемката и отнемаща време работа по събирането, изчисляването, обобщаването и представянето на данните.


Темата е изготвена 2009 г.

Темата е разработена на MS Access и MS Excel и съдържа таблици.

С основния текстов файл ще получите файловете на MS Access и MS Excel.

 


Търси за: Access | Excel

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55 лв)  49.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker