Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (100 лв)  80.00 лв Нова цена!


Икономически университет – Варна

 

Катедра Информатика

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

По Бази от данни

 

 

На тема:

Изграждане на база от данни за централизирано управление на търговската дейност на малка книжарница

 

 

Специалност: Статистика

 

 

2008 г.


Съдържание:

 

1. Описание на предметната област. 4

1.1. Обекти и атрибути. 4

1.2. Бизнес правила. 5

2. Релационен модел на базата от данни. 6

2.1. Описание на създадените релации между таблиците. 6

2.2. Описание на таблиците, структура. Контрол на данните, вграден в описанието на базата от данни. 8

2.3. Визуалицация и структура на таблиците в Access. 11

3. Заявки. 17

3.1. Заявка Кой клиент на коя дата е пазарувал. 17

3.2. Заявка за въвеждане на дата. 18

3.3. Заявка за извеждане на всички поръчки при въвеждане на име на служител. 19

3.4. Заявка за извличане на определени групи характеристики. 20

3.5. Заявка “Crosstab”. 21

3.6. Заявка за извличане на всяка книга от кой автор е. 22

3.7. Заявка за извличане на определени групи характеристики. 22

3.8. Заявка за извличане на точно определен знак. 23

3.9. Заявка за регулиране на стойностите на стоките. 24

4. Формуляри за въвеждане и актуализация на данни. 25

4.1. Формуляри за въвеждане на нови книги или промяна старите. 25

4.2. Формуляри за въвеждане на нови клиенти или промяна в някой от атрибутите им   25

4.3. Формуляри за въвеждане на нови служители или промяна в някой от атрибутите им   26

4.4. Формуляри за въвеждане на нови поръчки или промяна в някой от атрибутите им   27

4.5. Формуляри за въвеждане на нови книги или промяна в някой от атрибутите им   27

4.6. Формуляри за въвеждане на нови автори или промяна в някой от атрибутите им   27

5. Отчети гъвкави инструменти за представяне на информацията от приложения. 28

5.1. Автори. 28

5.2. Продажби за съответен месец. 29

5.3. Отчет за поръчките които са вземали служителите през даден период от време  29

5.4. Отчети за книгите. 29

6. Извежда цялостна информация за книгата, издател, тираж, дата на публикация, количество и всички определени критерии. 30

 


1. Описание на предметната област

 

Да се изгради база от данни за централизирано управление на търговската дейност на малка книжарница. Книжарницата работи с единични екземпляри и редки книги и държи на склад не повече от няколко хиляди заглавия едновременно. За да се поддържа добър архив за продажбите, като се следи всяка поръчка от момента, в който продавачът приеме поръчката, до момента за извършване на продажбата трябва да се изгради система от връзки обслужващи целия процес.

За всяка книга се съхранява информация за заглавие, автор, издател, дата на публикация, тираж, цена и описание, което не е задължително.

За всеки клиент се съхранява информация относно Код, наименование, Булстат, или номер по ДДС, адрес, телефон за връзка, факс. На един клиент могат да бъдат продадени повече от една книги.

За всеки служител да се подържа информация относно име, фамилия, дата на постъпване, адрес, телефон, дата на раждане или ЕГН.

За авторите на книги да се подържа информация относно дата на раждане, име, фамилия и година на смъртта му при наличие на такава.

Проектът е разработен за нуждите на от централизиране на информацията, така, че да може по-лесно и по-ефикасно да се управляват наличностите и да се следят поръчките. Системата не осъществява счетоводно отчитане на финансовите операции.

Системата поддържа възможности за изваждане на отчети за предварително зададен период от време. Отчетите могат да дадат обобщена информация относно продажбите за съответен период.

 

…………………………….

 

Връзката между двете таблици е 1:М, тъй като на един клиент могат да бъдат издадени няколко продажби, но всяка една продажба се издава на точно един клиент. Таблица “Klienti” е главна, а таблица “Prodajbi” - подчинена. Връзката между тях се осъществява чрез поле klient. То е първичен ключ (PK) в таблица Klienti и играе ролята на външен ключ (FK) в таблица Prodajbi.

ü    “avtori na knigi” – ime, familiq, godina na rajdane, godina na smart

ü    “knigi” – kod, zaglavie, avtor, izdatel, data na publikaciq, tiraj, cena, opisanie na knigata

 

Връзката между двете таблици е 1:М, тъй като един автор може да издаде повече от една книга, но всяка книга се издава от точно един автор. Таблица Автори е главна, а таблица Книга - подчинена. Връзката между тях се осъществява чрез поле Avtori. То е първичен ключ (PK) в таблица Avtori и играе ролята на външен ключ (FK) в таблица knigi.

ü    “knigi” – kod, zaglavie, avtor, izdatel, data na publikaciq, tiraj, cena, opisanie na knigata

ü    “prodajbi” – data, faktyra, klient, knigi prodadeni, koli4estvo, stoinost, slyjitel

 

…………………………………

 


Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа таблици, картинки, примери.

Темата е разработена на MS Access и съдържа таблици.

С основния текстов файл ще получите файлова на MS Access.

 

Ключови думи:

база от данни, релационен модел, контрол на данните, визуализация и структура на таблиците в Access, заявки, формуляри за въвеждане и актуализация на данни, отчети

 


Търси за: база данни | релационен модел | контрол данните

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (100 лв)  80.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker