Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Журналистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Бургаски Свободен Университет

КУРСОВА РАБОТА

По: Култура и журналистика

На тема:

Интерактивна журналистика и блогове. Телевизионна и радио журналистика в уеб формат. Графичен дизайн и оптическа журналистика

Специалност: Журналистика

2006 г.


Съдържание:

1. Интерактивна журналистика 3

2. Блог 5

3. Телевизионна и радио журналистика в уеб формат 6

4. Графичен дизайн и оптическа журналистика 7

Използвана литература: 9


……………………………….

Писането на текст за мрежата не е никак лесно. То не се състои само в това просто да изсипеш напечатания текст в една уеб страница, очаквайки читателят да му се наслади. Това е една интерактивна медия, което означава, че читателят трябва освен да чете, но и да реагира по някакъв начин на дадения текст. Успешното създаване на текст в мрежата зависи от три фактора: Ориентация, Информация и Действие.

Заглавието е едно от най-важните неща. Първото нещо, което очакват да научат посетителите, когато дойдат на един сайт е: Къде съм? Те искат да знаят: Къде да отида сега? Ето защо един от най-важните елементи в писането за мрежата е да се даде представа на потребителите къде са и как да се оправят из сайта.

Заглавията помагат много. Те съдържат името на сайта, заглавията на отделните страници и подзаглавията, които накъсват текста и представят следващата част. В идеалния случай, името на сайта трябва да ни казва за какво се отнася той.

……………………………………….

Терминът "блог" най-често се използва в смисъла на личен онлайн дневник. Това е малък сайт, поддържан от един човек и редовно обновяван. Блоговете все по-често заместват така популярните преди 1-2 години лични сайтове, защото създаването им и публикуването в тях е изключително лесно и не изисква някакви специализирани технически умения. Първият блог в сегашния си вид се появява през 1996 създаден от Дейв Уайнър.

…………………………………………….

Телевизиите у нас продължават да се учат как да направят най-ефективно присъствието си в Мрежата. Конкуренцията между тях в Интернет все още е твърде слаба, което се дължи и на слабия им интерес към Интернет. За потребителите остава надеждата, че скоро ще имат възможността да намерят нещо качествено онлайн за любимата им телевизия.


Използвана литература:

  1.  http://www.btv.bg
  2.  http://www.ntv.bg
  3.  http://www.bnt.bg
  4.  http://www.mmtv.bg/
  5.  http://sneksi.blog.bg/viewpost.php?id=139424 - Публикация “Блоговете: Особености на комуникацията”, 04.12.2007л
  6.  bg.wikipedia.org/wiki/Блог
  7.  http://groovemanifesto.hit.bg/articles/content/writing2/index.html - Списание за дизайн, визуална култура и Новата медия.

Темата е създадена 2006 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

интерактивна журналистика, телевизия, радио, медия, Интернет, блог, графичен дизайн, уеб-присъствие, Нова телевизия, bTV, ММ, БНТ


Търси за: телевизия | радио | медия | Интернет | блог | графичен дизайн | Нова телевизия | bTV | БНТ

Helpos.com >> Архив >> Журналистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker