Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Философия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (32 лв)  30.40 лв Нова цена!


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

БОТЕВГРАД

КУРСОВА РАБОТА

По дисциплината: Философия

На тема: Етика на себереализацията

София, април 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Условие на казуса. 3

1. Какво според Аристип е щастливият живот? Защо Сократ смята, че е опасно да се удовлетворяват всички желания?. 3

2. Въз основа на предложената дефиниция към коя етическа школа ще причислите Аристип? Дайте пример за друг античен философ, който принадлежи към същото направление. 4

3. Допуснете, че принадлежите към същата етическа школа. Като разгледате ролята на разума по отношение на удоволствието покажете недостатъците в разбирането на Аристип, че щастливият живот се състои единствено и само от удовлетворяване на моментните телесни желания. Опитайте се да разграничите различни видове удоволствие и да дадете по-точна формулировка. 5

4. Противоречи ли разбирането на Аристип, че щастливият живот е животът, отдаден на телесни наслаждения, на възгледа на Сократ, че щастливият живот съвпада с разумния живот? Може ли според Вас удоволствието да бъде смисъл и висша цел на живота?. 6

5. Напишете дефиницията на Аристотел за добродетелта и видовете добродетели. 7

6. Платон и Аристотел издигат тезата, че щастливият живот е пълната реализация на човешките способности и потенциал. Дали обаче тази дефиниция е приложима в еднаква степен към моралния опит на мъжете и жените? Дайте пет основания за Вашия отговор. 8

Използвана литература:. 10

 

Използвана литература:

1.      Радев, Р., „Антична философия – антология”, изд. „Идея”, София, 1994 г.

2.      Радев, Р., И., Стефанов, А., Личев, „Философите (Кратък речник), изд. „Христо Ботев”, София, 1992 г.

3.      Пожарлиев, Р., „Философски  образи”, изд. „ЛИК”, София, 2000 г.

...........................................................................................................................................

            Темата е изготвена през април 2010 г.

            Ключови думи: етика, себереализация, философия, Аристип, Сократ, аскетизъм, нравствена строгост, етически разум, Епикур, Киренска школа, хедонизъм, Аристотел, морални добродетели


Търси за: етика | себереализация | философия | Сократ | аскетизъм | етически разум | хедонизъм | Аристотел | морални добродетели

Helpos.com >> Архив >> Философия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (32 лв)  30.40 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker