Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Недвиж. собственост >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

По Управление на недвижимата собственост

 

 

На тема:

Изследване на дейността на фирма за управление на недвижима собственост по примера на: Camelot Property Management Ltd.

 

 

2010 г.


Съдържание

 

1. Недвижима собственост. Управление на недвижимата собственост. 3

2. Camelot Property Management Ltd. 4

2.1. Профил на компанията. 4

3. Услуги на Camelot 6

3.1. Охранителна дейност. 6

3.2. Управление и поддръжка. 7

3.3. Застраховка на вакантен имот. 8

4. Клиенти на Camelot 8

4.1. Обществени власти. 9

4.2. Нестопански организации. 9

4.3. Фирми и консултанти. 10

4.4. Сграда и инвестиционни проекти. 10

4.5. Собственици на частни имоти. 10

Източници на информация. 11

 

 


1. Недвижима собственост. Управление на недвижимата собственост

Недвижима собственост е обект с неодушевен характер (предмет), който е притежание на физическо или юридическо лице и чието географско местоположение е невъзможно да бъде променено без разрушаване на физическата му цялост.

 

Управлението на недвижимата собственост включва финансов мениджмънт на недвижими имоти, маркетинг мениджмънт, правен мениджмънт, както и управление на съоръженията и системите в недвижимата собственост, при което всички услуги се възлагат на външни фирми.

Всяка дейност, за да постигне очаквания от нея ефект, трябва да протича в адекватна среда. Именно в тази област икономистите идентифицират разходи, които могат да бъдат редуцирани в други фактори за повишаване на ефективността. Ето защо средата, в която протича бизнесът, става обект на реинженеринг и сфера на повишено внимание за мениджъри от различни нива. Част от усилията в тази посока са съсредоточени в управлението на корпоративната недвижима собственост, като подходите, които се прилагат са четири: Building Management, Facility Management, Property Management и Asset Management.

 

..............................

 

Контрол на качеството. Camelot Property Management е единствената компания, работеща по стандарт за управление на качеството ISO 9001:2000, сертифицирана от British Standard Institute (BSI).

Като пазарен лидер в областта, компанията се стреми да предлага най-висококачествените услуги при управлението на вакантните имоти на своите клиенти. Прозрачните и иновативни методи на работа имат за цел да отговорят на нуждите на клиентите и гарантират, те правят най-добрия избор, доверявайки се Camelot Property Management.

 

.............................

 

3.3. Застраховка на вакантен имот

За иновативни Свободни Имуществено застраховане разтвор от Камелот Пропърти Мениджмънт и Chartis застраховане Ireland Limited (Chartis осигуряване).

Camelot Property Management предлага първата пълна застрахователна защита на свободни (жилищни / търговски) сгради, без да се налага плащане на високи премии или използване на скъпи мерки за сигурност.

"Chartis" – Ирландия и Камелот Пропърти Мениджмънт ООД са обединили усилията си, за да осигурят високоиновативни застрахователни решения. Това позволява на "Chartis" – Ирландия да предложи на ирландските брокери и техните клиенти пълно покритие, без скъпоструващи мерки за сигурност или ограничения и не скъпи премии за имотите, тъй като след като се освободят, те са под управлението от Camelot.

 

.................................

 

4.4. Сграда и инвестиционни проекти

На годишна база разходите от случаи на кражба от строителни терени на предприемачи възлизат на милиони лири.

Услугите по охраняване на строителни площадки от Camelot са уникално и ефективно допълнение към традиционните методи за сигурност. Настаняването на охранителните служители в специални временни сглобяеми контейнери, гарантира присъствието на охрана вечер и през нощта, като по този начин случаите на кражба и вандализъм са сведени до минимум.

 

.................................

 

 


Източници на информация

 

1.                  http://uk.cameloteurope.com/ - Официален уебсайт на Camelot Property Management

2.                  "Управлението на недвижимата собственост – концепции и информационнен арсенал", е-списание CIO, 12.02.2008 (http://cio.bg/).

3.                  http://bg.wikipedia.org/wiki/Недвижима_собственост.

4.                  Тодоров, Д., „Как се управлява сграда”, е-списание Строителство Градът, 23.10.2006 (http://sg.stroitelstvo.info/).

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2010 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

недвижима собственост, управление на недвижимата собственост, Camelot Property Management Ltd., охранителна дейност, пропърти мениджмънт, управление и поддръжка, застраховка на вакантен имот, управление на инвестиционно строителен проект, управление на инвестиционно строителен проект, управление на експлоатацията


Търси за: недвижима собственост | управление недвижимата собственост | охранителна дейност | управление поддръжка | управление експлоатацията

Helpos.com >> Архив >> Недвиж. собственост >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker