Управление на човешките ресурси - 15 развити въпроси за държавен изпит за Пловдивски университет Паисий Хилендарски - магистри

Темите за актуални към 02.2010 г.

Изтеглете резюме на всички развити въпроси

Желая да поръчам пълния комплект теми на цена 150 лв
(така спестявате 88 лв, отколкото ако поръчвате по отделно всяка тема)

Съдържание на въпросите в комплекта:

 1. Организационна стратегия и оперативна стратегия за управление на човешките ресурси. Основни параметри и механизми на оперативната стратегия за управление на човешките ресурси
 2. Бизнес – стратегия и стратегия за управление на човешките ресурси в малка /средна фирма/
 3. Система за управление на човешките ресурси във фирмата: структура и функции
 4. Анализ и проектиране на длъжности. Длъжностна характеристика
 5. Оперативни аспекти на управление на човешките ресурси. Маркетинг на човешките ресурси
 6. Оперативно планиране на човешките ресурси във фирмата
 7. Набиране и подбор на персонал в малка/ средна фирма – техники, практики, инструментариум
 8. Назначаване и обучаване на персонал. Формиране и развитие на организационна /фирмена/ култура
 9. Оценка на персонала. Формална оценка на извършената дейност /ФОИД/. Оценка на индивидуалния /груповия, екипния/ капацитет /квалификационно равнище/
 10. Стимулиране на персонала. Системи за стимулиране
 11. Развитие на персонала в малка/ средна фирма. Вертикален и хоризонтален растеж на сътрудниците
 12. Фирмени иновации /реинженеринг, промяна/ и управление на човешките ресурси
 13. Управление на трудови конфликти
 14. Колективен трудов договор
 15. Социална политика и стратегия на фирмата за формиране и развитие на човешки ресурси

Желая да поръчам пълния комплект теми на цена 150 лв
(така спестявате 88 лв, отколкото ако поръчвате по отделно всяка тема)

Бизнес – стратегия и стратегия за управление на човешките ресурси в малка /средна фирма/
Цена: 15 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 5 стр.
Пълно резюме: няма
Система за управление на човешките ресурси във фирмата: структура и функции
Цена: 15 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4 стр.
Пълно резюме: няма
Анализ и проектиране на длъжности. Длъжностна характеристика
Цена: 10 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3 стр.
Пълно резюме: няма
Оперативни аспекти на управление на човешките ресурси. Маркетинг на човешките ресурси
Цена: 10 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3.5 стр.
Пълно резюме: няма
Оперативно планиране на човешките ресурси във фирмата
Цена: 20 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 6.5 стр.
Пълно резюме: няма
Набиране и подбор на персонал в малка/ средна фирма – техники, практики, инструментариум
Цена: 15 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 5 стр.
Пълно резюме: няма
Назначаване и обучаване на персонал. Формиране и развитие на организационна /фирмена/ култура
Цена: 17 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 5.5 стр.
Пълно резюме: няма
Стимулиране на персонала. Системи за стимулиране
Цена: 27 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 12 стр.
Пълно резюме: няма
Развитие на персонала в малка/ средна фирма. Вертикален и хоризонтален растеж на сътрудниците
Цена: 12 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3.5 стр.
Пълно резюме: няма
Фирмени иновации /реинженеринг, промяна/ и управление на човешките ресурси
Цена: 22 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 7.5 стр.
Пълно резюме: няма
Управление на трудови конфликти
Цена: 10 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3.5 стр.
Пълно резюме: няма
Колективен трудов договор
Цена: 17 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 5.5 стр.
Пълно резюме: няма
Социална политика и стратегия на фирмата за формиране и развитие на човешки ресурси
Цена: 18 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 6.5 стр.
Пълно резюме: няма


Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!