Педагогика - 19 развити въпроси за държавен изпит за СУ "Св. Климент Охридски"

Темите за актуални към 03.2012 г. Липсват 2 теми от конспекта!

Желая да поръчам 19 въпроса от пълния комплект теми на цена 200 лв
(така спестявате 161 лв, отколкото ако поръчвате по отделно всяка тема)

Съдържание на въпросите в комплекта:

 1. Статут на педагогиката
 2. Цели и целеполагане в обучението и възпитанието
 3. Възпитателен процес (ВП)
 4. Самовъзпитание на личността
 5. Форми и методи на възпитанието
 6. Съдържателни аспекти на възпитанието
 7. Фактори на възпитанието
 8. Ученето като компонент на обучението
 9. Съдържание на обучението
 10. Технологични модели на обучението
 11. Класно – урочна система и нейните алтернативи
 12. Оценяването в обучението. Проблеми и подходи.
 13. Съвременни аспекти на интегрирането на информационните и комуникационните технологии в обучението и образованието
 14. Специфични особености на обучението на възрастни
 15. Управление на училището като организация
 16. Конструиране и осъществяване на педагогическото изследване
 17. Приоритети на професионалната подготовка и образование
 18. Класически педагогически идеи XVII и XIX век
 19. Реформени педагогически идеи от края на 19-ти и началото на 20 век

Желая да поръчам 19 въпроса от пълния комплект теми на цена 200 лв

Статут на педагогиката
Цена: 12 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4 стр.
Пълно резюме: няма
Цели и целеполагане в обучението и възпитанието
Цена: 15 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 5 стр.
Пълно резюме: няма
Възпитателен процес (ВП)
Цена: 18 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 6 стр.
Пълно резюме: няма
Самовъзпитание на личността
Цена: 21 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 7 стр.
Пълно резюме: няма
Форми и методи на възпитанието
Цена: 30 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 13 стр.
Пълно резюме: няма
Съдържателни аспекти на възпитанието
Цена: 27 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 10 стр.
Пълно резюме: няма
Фактори на възпитанието
Цена: 30 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 12 стр.
Пълно резюме: няма
Ученето като компонент на обучението
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2.5 стр.
Пълно резюме: няма
Съдържание на обучението
Цена: 24 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 8 стр.
Пълно резюме: няма
Технологични модели на обучението
Цена: 18 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 6 стр.
Пълно резюме: няма
Класно – урочна система и нейните алтернативи
Цена: 27 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 9 стр.
Пълно резюме: няма
Оценяването в обучението. Проблеми и подходи.
Цена: 20 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 6.5 стр.
Пълно резюме: няма
Съвременни аспекти на интегрирането на информационните и комуникационните технологии в обучението и образованието
Цена: 15 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 5 стр.
Пълно резюме: няма
Специфични особености на обучението на възрастни
Цена: 15 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 5 стр.
Пълно резюме: няма
Управление на училището като организация
Цена: 27 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 9 стр.
Пълно резюме: няма
Конструиране и осъществяване на педагогическото изследване
Цена: 15 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 5 стр.
Пълно резюме: няма
Приоритети на професионалната подготовка и образование
Цена: 20 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 7 стр.
Пълно резюме: няма
Класически педагогически идеи XVII и XIX век
Цена: 17 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 6 стр.
Пълно резюме: няма
Реформени педагогически идеи от края на 19-ти и началото на 20 век
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2.5 стр.
Пълно резюме: няма


Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!