Кандидат студентски теми за изпит по география

Уважаеми кандидат студенти,

Helpos.com предлага на Вашето внимание уникалната възможност, да изтеглите АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО примерни развити теми за кандидат студентски изпит по география за ВУЗ.

Изтегли пълния комплект: .Rar Rar format (701KB)

Кратко съдържание

 1. Създаване и укрепване на българската държава (VII – първата половина на VIII век)
 2. Географско положение на България.
 3. Релеф на България.
 4. География на полезните изкопаеми в България.
 5. География на климата в България.
 6. География на водите на България.
 7. География на почвите в България.
 8. География на растителността и животинския свят на България.
 9. Дунавска равнина.
 10. Старопланинска област.
 11. Главна старопланинска верига.
 12. Крайщенско - Тракийска област.
 13. Рило - Родопска област.
 14. Черноморска област.
 15. География на населението на България.
 16. География на селищата в България.
 17. Обща характеристика на стопанството в България.
 18. География на зърнопроизводството в България.
 19. География на техническите култури в България.
 20. География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България.
 21. География на животновъдството в България.
 22. География на енергетиката в България.
 23. География на металургията в България.
 24. География на машиностроенето в България.
 25. География на фимическата промишленост в България.
 26. География на дърводобивната, дървообработващата и целулозно-хартиената промишленост.
 27. География на промишлеността за строителни материали.
 28. География на хранително-вкусовата промишленост в България.
 29. География на леката промишленост в България.
 30. География на транспорта и съобщенията на България.
 31. География на туризма на България.
 32. Югозападен икономически район.
 33. Западен Горнотракийско - Родопски район.
 34. Източен Горнотракийско - Родопски район.
 35. Югоизточен икономически район.
 36. Североизточен приморски икономически район.
 37. Североизточен придунавски икономически район.
 38. Северен централен икономически район.
 39. Северозападен икономически район.
 40. Северозападен регион.
Създаване и укрепване на българската държава (VII – първата половина на VIII век)
Цена: 0 лв
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма
Дължина: 0 стр.
Пълно резюме: няма
Географско положение на България.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 12 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (66KB)    Rar format.Rar (13KB)
Релеф на България.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 18 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (90KB)    Rar format.Rar (16KB)
География на полезните изкопаеми в България.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 12 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (71KB)    Rar format.Rar (13KB)
География на климата в България.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 21 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (105KB)    Rar format.Rar (18KB)
География на водите на България.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 23 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (112KB)    Rar format.Rar (22KB)
География на почвите в България.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 13 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (70KB)    Rar format.Rar (12KB)
География на растителността и животинския свят на България.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 16 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (83KB)    Rar format.Rar (15KB)
Дунавска равнина.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 11 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (59KB)    Rar format.Rar (11KB)
Старопланинска област.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 12 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (62KB)    Rar format.Rar (12KB)
Главна старопланинска верига.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 13 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (64KB)    Rar format.Rar (12KB)
Крайщенско - Тракийска област.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 28 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (132KB)    Rar format.Rar (23KB)
Рило - Родопска област.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 28 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (131KB)    Rar format.Rar (23KB)
Черноморска област.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 13 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (71KB)    Rar format.Rar (13KB)
География на населението на България.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 18 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (91KB)    Rar format.Rar (16KB)
География на селищата в България.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 14 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (74KB)    Rar format.Rar (14KB)
Обща характеристика на стопанството в България.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 17 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (87KB)    Rar format.Rar (16KB)
География на зърнопроизводството в България.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 10 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (55KB)    Rar format.Rar (10KB)
География на техническите култури в България.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 15 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (77KB)    Rar format.Rar (14KB)
География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 21 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (102KB)    Rar format.Rar (18KB)
География на животновъдството в България.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 21 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (111KB)    Rar format.Rar (19KB)
География на енергетиката в България.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 12 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (64KB)    Rar format.Rar (12KB)
География на металургията в България.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 16 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (81KB)    Rar format.Rar (15KB)
География на машиностроенето в България.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 20 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (95KB)    Rar format.Rar (16KB)
География на фимическата промишленост в България.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 19 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (90KB)    Rar format.Rar (16KB)
География на дърводобивната, дървообработващата и целулозно-хартиената промишленост.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 16 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (82KB)    Rar format.Rar (14KB)
География на промишлеността за строителни материали.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 19 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (92KB)    Rar format.Rar (16KB)
География на хранително-вкусовата промишленост в България.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 22 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (108KB)    Rar format.Rar (18KB)
География на леката промишленост в България.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 22 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (104KB)    Rar format.Rar (17KB)
География на транспорта и съобщенията на България.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 20 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (92KB)    Rar format.Rar (17KB)
География на туризма на България.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 16 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (81KB)    Rar format.Rar (15KB)
Югозападен икономически район.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 31 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (147KB)    Rar format.Rar (26KB)
Западен Горнотракийско - Родопски район.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 25 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (123KB)    Rar format.Rar (21KB)
Източен Горнотракийско - Родопски район.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 26 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (124KB)    Rar format.Rar (22KB)
Югоизточен икономически район.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 27 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (153KB)    Rar format.Rar (26KB)
Североизточен приморски икономически район.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 28 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (133KB)    Rar format.Rar (23KB)
Североизточен придунавски икономически район.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 33 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (154KB)    Rar format.Rar (26KB)
Северен централен икономически район.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 40 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (184KB)    Rar format.Rar (31KB)
Северозападен икономически район.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 36 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (167KB)    Rar format.Rar (29KB)
Северозападен регион.
Цена: безплатна
Вид: кандидат студентска тема
Рейтинг: Няма  
Дължина: 36 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (170KB)    Rar format.Rar (30KB)


Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!