Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Курсова работа

на тема:

Изследване на практиката по управление на човешките ресурси в СД “МебелУют”

02.2007г.

Съдържание:

1. Първа част: Общи данни за организацията и за функцията по УЧР 3

1.1. Наименование на организацията: 4

1.2. Предмет на дейност: 4

1.3. Юридически статут: 4

1.4. Данни за дейността на организацията за 2005 - 2006 година - обем продажби, продукция и други. 4

1.5. Финансови показатели на организацията за 2006 година 6

1.6. Организационно - управленска и производствена структура на организацията 8

1.7. Данни за персонала в организацията - брой заети, структура по възраст, пол, образование, разпределение по дейности. 9

2. Втора част: Информация за функцията по УЧР в организацията и планиране на УЧР 10

3. Трета част: Практика на подбор и движение на персонала 11

3.1. Информация за промени в числеността на заетите в организацията през 2005 и 2006 година. 11

3.2. Информация за брой напуснали, брой постъпили в организацията през 2005 и 2006 година. 12

3.3. Използвани методи за привличане на кандидати. 12

3.4. Информация във връзка с анализа на документите, които се представят от кандидатите. 12

3.5. Използвани методи за оценка на кандидатите, участие и роля на преките ръководители при провеждане на интервюто като най-популярен селекционен инструмент. 13

4. Четвърта част. Практика на оценяване на персонала. Оценяване на трудовото представяне на персонала. 14

5. Пета част: Практика по обучение и професионално израстване на персонала 15

5.1. Средства изразходвани за обучение на персонала през 2006 година - представя се като % спрямо средствата за заплати. 15

6. Шеста част: Практика по оценяване на длъжностите 16

7. Седма част: Практика по заплащане на труда 17

7.1. Съотношение между минимална и максимална основна работна заплата в организацията. Средна работна заплата. 17

7.2. Данни за структурата на средствата за работна заплата - средства за основни заплати, за доплащания по Кодекса на труда и други нормативни актове. 18

7.3. Обхват на прилаганите системи за заплащане по отношение на основните категории персонал. 18

8. Осма част: Практика по осигуряване на допълнителни изгоди на заетите (социално разходи). 19

9. Девета част: Практика по осигуряване на безопасна и здравословни условия на труд 19

9.1. Разходи по подобряването на условията на труда в организацията 19

9.2. Съществува ли програма за подобряване на условията на труда за настоящата година. Информация. 20

9.3. Данни за трудови злополуки и заболеваемост на заетите през 2006 година 21

10. Десета част: Практика по усъвършенстване на трудовите отношения 21

  1.  Първа част: Общи данни за организацията и за функцията по УЧР

1.1  Наименование на организацията:

Обект на нашето изследване е събирателно дружество “МебелУют”. Дружеството е регистрирано през 1989 година като колективна фирма, занимаваща се с производство в хранителната индустрия. Тогава фирмата е била с наименованието “Уют”. През 1992 година фирмата е преименувана на “МебелУют” и собствениците й са започнали своя бизнес в различна сфера. Днес организацията е изградила авторитет и вдъхва сигурност и респект в сферата на търговията и производството с мебели.  

1.2 Предмет на дейност:

СД “МебелУют” е специализирано дружество в сферата на търговията и производството на мебели за дома, офиса и хотела. Дружеството предлага на своите клиенти пълна гама от обзавеждане за спалня, кухня, всекидневна, детска стая, както и за офиси и хотели. СД “МебелУют” предлага във своите магазини мебели собствено производство, както и такива, които са закупени от други български производители от цялата страна.

1.3 Юридически статут:

Организацията “МебелУют” е регистрирана като събирателно дружество в регистрите на Пловдивски окръжен съд. По принцип събирателното дружество е създадено като правна форма за дребна търговска дейност за лица, които си имат взаимно високо доверие - семейни фирми. Именно такова дружество е и “МебелУют” - то е образувано от две лица - съдружниците Мариан и Дима Тодорови. В учредителния договор на дружеството за управител е посочен г-н Мариан Тодоров.

1.4 Данни за дейността на организацията за 2005 - 2006 година - обем продажби, продукция и други.

Дейността на организацията за 2005 - 2006 година е особено динамична. При наличието на 5 мебелни магазина на територията на град Пловдив, както и един в град Стара Загора, СД “МебелУют” планират отварянето на нови три магазина до края на месец декември 2006 година. Два от магазините ще са отново в град Пловдив, като ще са в квартали, в които „МебелУют” няма представителства. Големият, вече почти реализиран проект на дружеството е отварянето на магазин на територията на град Смолян. Този магазин ще е насочен най-вече към цялостното хотелско обзавеждане, т.е. от мебелите, до техниката, осветителните тела и много други.

Към месец декември 2006 година около 80 % от продажбите на МебелУют са от мебели произведени от фирми партньори на дружеството. Към настоящия момент собствено производство мебели са едва 20 %. Този факт ще бъде променен и съдружниците започват да наблягат все повече на мебелите собствено производство. Цели се разрастване на производствения цех на фирмата, намирането на нови служители и други. Фирма „МебелУют” работи с над 50 български производители на мебели от цялата страна. Това са доказали се на пазара фирми, чийто представител е „МебелУют”. Също така в магазините на дружеството могат да се открият и вносни полски мебели. Предстои започването на съвместна работа с фирми - производителки от Италия

…………………………..

Темата е изготвена 02.2007г.

В темата не са посочени източниците на информация!

Темата включва 14 графики и 2 таблици

Ключови думи: общи данни за организацията, функция по УЧР, планиране на УЧР, практика на: подбор и движение на персонала, оценяване на персонала, обучение на персонала, оценяване на длъжностите, заплащане на труда, осигуряване на допълнителни изгоди на заетите, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, усъвършенстване на трудовите отношения.


Търси за: общи данни организацията | функция УЧР | планиране УЧР | практика на | подбор движение персонала | оценяване персонала | обучение персонала | оценяване длъжностите | заплащане труда | осигуряване допълнителни изгоди заетите | осигуряване безопасни здравословни условия труд | усъвършенстване трудовите отношения

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker