Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТЪР ПО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 

КАЗУС

 

по

 

ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ

 

на тема:

„Мотивация в организацията”

 

                                                                                                              

                                                

 

2007 г.

 

   

 

1. Характеристика на организационното поведение. 3

2. Фактори влияещи върху мотивацията. 4

3. Мотивиране на персонала. 5

4. Системи за стимулиране. 6

 

 

 

 

 

1. Характеристика на организационното поведение  

 

            Организационното поведение фокусира своето внимание върху поведението на хората. Предметът на изследване е поведението на човека. Има два вида групи хора в организацията: мениджъри и психолози, като те изследват човека в организацията. Организацията е ключов проблем при изследването. Също така е важно да се обърне внимание и на управлението. Когато изследване организацията и организационното поведение, трябва да познаваме различните подходи и да се опираме на тях. Много важно е също така да познаваме и спецификата на организацията. Когато изследваме една организация използваме психологическия подход, който зависи от междуличностните отношения.

              Организационното поведение се опира на социалната психология, където се изследват човешките групи, опира се и на социологията. В организационното поведение трябва да имаме ясна визия за психологичната работна среда. Когато разглеждаме организацията ние трябва да я разглеждаме, като организация на интересите и целите. Поведението на човека в организацията зависи от целите, които човек си поставя, а също така и от интересите, които има. Хората в организацията преследват общи цели и интереси, като групите преследват специфични цели. Хората в организацията избират модел на поведение в зависимост от своите цели и интереси.

            ....................................................................

4. Системи за стимулиране

 

            В заключение можем да кажем, че мотивацията не е единственият фактор, определящ резултатите от работата на индивида, но е основно средство за пълноценно използване на персонала в организацията. Способността да мотивират хората е определящ критерий за качествата на мениджърите. Мениджърите трябва да имат отлични комуникативни способности и дарба да формират ценности, да знаят как да подтикнат хората, за да осигурят изпълнението на задачата.

              Системите за стимулиране през 80 –те години са:

              - система на Е. Хей;

              - система за оценка на заслугите и личните качества;

              - система „Лайф”;

              - система за стимулиране на сътрудниците с „блокирали възможности”

              Освен посочените системи за материално стимулиране в развитите страни са известни още десетки системи, отразяващи както различни подходи към ефективността, така и различни теории, школи и направления в мениджмънта, различни национални традиции и ценности и др.

            .........................................................................

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

 1. Армстронг М. Управление на човешките ресурси Бургас 1993 г.

 2. Каменов К., Организационно поведение; Свищов; Акад. изд. Ценов; 1998 г.

 3. Наумов Ли.; Организационно поведение; Рал Колобър; София; 2004 г.

 4. Панайотов Д. „Организационно поведение” 2007 г. НБУ

 5. Палешутски К. «Мениджмънт» София ИК «Форчън»1992г.

 6. Паунов М., Организационно поведение; Сиела; София; 1997 г.;

 

Темата е изготвена 2007 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

организационно поведение, мотивация в организацията, стимулиране на персонала, фактори влияещи на поведението, работна заплата, заемана длъжност, организационен мениджмънт, работа в екип, трудова активност

 

 

 


Търси за: организационно поведение | мотивация организацията | стимулиране персонала | фактори влияещи поведението | работна заплата | заемана длъжност | организационен мениджмънт | работа екип | трудова активност

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker