Мотивация в организацията

Вид: казус
Прибавен: 2008-11-20
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 7 стр.
Университет: Нов Български Университет
Предмет: Организационно поведение
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (34KB)          Html format .Html (14KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

организационно поведение, мотивация в организацията, стимулиране на персонала, фактори влияещи на поведението, работна заплата, заемана длъжност, организационен мениджмънт, работа в екип, трудова активност

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Организационното поведение фокусира своето внимание върху поведението на хората. Предметът на изследване е поведението на човека.

Има два вида групи хора в организацията: мениджъри и психолози, като те изследват човека в организацията. Организацията е ключов проблем при изследването.

Също така е важно да се обърне внимание и на управлението. Когато изследване организацията и организационното поведение, трябва да познаваме различните подходи и да се опираме на тях. Много важно е също така да познаваме и спецификата на организацията. Когато изследваме една организация използваме психологическия подход, който зависи от междуличностните отношения.

Организационното поведение се опира на социалната психология, където се изследват човешките групи, опира се и на социологията. В организационното поведение трябва да имаме ясна визия за психологичната работна среда. Когато разглеждаме организацията ние трябва да я разглеждаме, като организация на интересите и целите.

Поведението на човека в организацията зависи от целите, които човек си поставя, а също така и от интересите, които има. Хората в организацията преследват общи цели и интереси, като групите преследват специфични цели. Хората в организацията избират модел на поведение в зависимост от своите цели и интереси.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек