Мотивацията като психологически феномен, присъщ на човека

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-06-17
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 15 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (42KB)          Html format .Html (26KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

мотивация – същност, подходи и форми, теории - на Маслоу за йерархия на потребностите, мотивирано - хигиенна теория на Херцбърг, Клайтън Алдерфър за потребностите "съществуване - обвързаност - растеж", мотивационен процес; психологически феномен

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Няма съвременна концепция за мениджъра, в която да не се отделя сериозно внимание на човешкия фактор по пътя към ефективността и успеха. Става дума за онези феномени и механизми, които задвижват човешкото поведение. Сред тях особено място заема мотивацията и нейното овладяване от мениджърите на всички йерархични равнища. Произходът на думата мотивация е от латински език. Едно от нейните значения е "движа", "раздвижвам". Мотивацията е силата, която кара хората да постъпват, да действат, да се отнасят към някого или към нещо в различните ситуации или обстоятелства по начин, който те сами изберат. Ние получаваме информация, "преработваме я" и сами взимаме решение какво да правим. Понякога правим това рефлексно, но този рефлекс е напълно обмислен. Понякога избираме начин на поведение в резултат от комплексното влияние на необходимост, стремеж, желания. И в двата случая действа механизмът на мотивацията.

В ежедневната реч мотивацията се използва в три различни смисъла:
- Мотивацията това са целите и причините, поради които хората правят своя избор на поведение, определят действията си. Обикновено това, заради което правим нещо, се свежда до задача или дейност, постижение в техния личен живот, влияние, пари, приятелство, постигане на власт.
- Мотивацията, това е мисловен процес, на основата на които хората формират поведение, за да постигнат своите цели. Например хората изпитват желание да си имат приятелство с някого, разказват своите очаквания относно това, надяват се на нещо, решават как да постъпят. Те избират своя приятел чрез осмисляне на личните си потребности, мотиви, интереси, ценности, емоции.
- Мотивацията това е социален процес, посредством който някой променя поведението на друг. Приятелството би могло да бъде внушено съвсем целенасочено от друг.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.42 сек