Мотивация на персонала във фирма American International Group AIG Life.

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2004-09-06
Рейтинг:
3.6452 1 2 3 4 5
(31 гласа)
Дължина: 61 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство.
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (193KB)          Html format .Html (233KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

същностни характеристики на мотивацията, теоретични основи на мотивацията, мотивационни теории (Маслоу, Алдерфер, МъкКлелънд, Херцберг, Д. Аткинсон, Вруум, Дъглас Макгрегър, Оучи), емпирично изследване.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Основните цели, които си поставих с тази разработка са: да дам научно определение на феномена мотивация; да изясня връзката между извършената работа и мотивацията; да разгледам основните мотивационни теории и като следствие да извлека най- същественото за практиката от представените теории. Чисто практическите цели, които си поставих, са да анализирам състоянието па мотивираността на персонала в
"American International Group AIG Llife" и да дам своите препоръки и насоки за съставянето на реално действаща мотивационна програма.

Целта на дипломният проект е да се изследва мотивацията на служителите от определена компания на локално йерархично равнище, в системата на социалните дейности. Изследването предполага да се обхванат някои задължителни други явления, каквито са: процесите, съпътстващи явлението мотивация, факторите, които имат мотивиращо влияние върху трудовата дейност на служителите, както и да се изследват конкретните методи за мотивиране (мотивиращи въздействия). За целта на настоящото теоритико-емпирично изследване трябва да се отбележи, че мотивацията тук разглеждаме предимно като резултат, „моментна снимка”. Целта е формулирана по този начин, доколкото периода за изготвяне на проекта н изследването е ограничен във времето.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.51 сек