Мотивация за развитие в служебната йерархия.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-10-09
Рейтинг:
2.7 1 2 3 4 5
(10 гласа)
Дължина: 115 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Икономическа психология и педагогика
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (113KB)          Html format .Html (65KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

персонал, мотивация, форми и методи за мотивация (монетарни и немонетарни), трансфер на знания, образование, обучение, подбор, планиране, управление на трудовите ресурси; производителност на труда, конфликти, степени и скала на мотивацията, подбор и планиране на персонала; емпирично изследване; квалификация и преквалификация, психология на работа, кариера, служебна йерархия.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Поведението на отделните личности и на групите от хора, които управляват организациите или работят в тях, не винаги може да се прогнозира лесно и точно, тъй като в основата му стоят комплексни и взаимодействащи си причини, индивидуални особености, потребности, интереси, ценностни системи, отношение и др. Но това поведение трябва да бъде изучено, разбрано и направлявано, защото работата в организацията е съществена част от живота на всеки човек и от ефективното управление на организациите зависи стандарта на живот на обществото. За постигането на висока ефективност на труда е важно да се познават и разбират факторите, които определят поведението на персонала в процеса на труда, както и начините, по които може да се управлява мотивацията за служебно развитие и ангажираността на отделната личност в този процес.

Мениджърът мотивира персонала за служебно развитие като му осигурява реални възможности и условия да задоволява потребностите си, чрез определено поведение в труда. Мениджърът на организацията трябва да даде шанс на членовете на персонала да проявят в максимална степен своя професионален потенциал и да се развиват в своята кариера така, че това да е от полза и за организацията и за персонала. Това означава даване на възможност на хората за доказване в труда, което би задоволило техните разностранни потребности от самоусъвършенстване и развитие.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек