Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


 

 

Казус

 

на тема:

 

 

Мотивация на работниците в месокомбинат „Тракия”

 

 

 

2009

 

Увод. 3

1. Представяне на обекта, разглеждан в казуса. 3

2. Обяснете успеха с използването на мотивационната теория на очакването  5

3. До колко бих желал/а да работя в такава фирма?. 6

4. На кои фактори от теорията на Херцберг концентрира вниманието си Иванов  7

5. Характеристика на системата на възнаграждение в месокомбината. 8

6. Възможен ли е успех на подобна мотивационна програма във фирми от други отрасли?  9

Извод. 9

Използвана литература. 9

 

 

 

 

Увод

 

 Основната цел на мeниджмънта е да подтиква хората да работят напрегнато и ефективно. Това е невъзможно да се осъществи практически без прилагане на целенасочени действия за тяхната мотивация. Понятието “мотив” и “мотивация” се използват толкова често в ежедневното общуване, че ние рядко се замисляме за тяхното смислово значение.

Мотивацията е съвкупност от енергетични сили, произтичащи от вътрешни и външни за индивида предпоставки, които предизвикват неговото поведение и определят формата, насоката, интензивността и продължителността на това поведение.

 

 

1. Представяне на обекта, разглеждан в казуса

 

Месокомбинат “Тракия” с директор Стоян Иванов, който е и основен съсобственик след приватизирането му, се намира в добро финансово състояние. Месокомбинатът продава своята продукция във всички близки области и региони, а обемът на продажбите нараствал с 20% годишно. Хората купували продукцията на комбината заради нейното качество. Въпреки това Иванов скоро забелязал, че работниците на комбината не отделят достатъчно внимание на изпълнението на своята работа. Някои от тях допускали значителни грешки: бъркали опаковки и етикети за различните продукти; добавяли в продукцията неподходящи подправки; недостатъчно разбърквали каймата за колбасите. Имало случаи дори, когато работниците неумишлено повреждали готовата продукция с препарати за миене. Те правели в течение на осем часа само това, което им е казано.

………………………………………………….

 

Най-важният извод от тази мотивационна теория е, че резултатния труд води до задоволство, защото практически са обединени усилията, способностите, възприятията и възнагражденията в една система.

    Предложения относно системата на възнаграждение:

Според мен от голямо преимущество ще бъде въвеждането на система за допълнително заплащане на извънредния труд и продължителна работа. Така ще се създаде усещането у работника, че за положените от него допълнителни усилия ще получи адекватно възнаграждение. Това ще го мотивира да работи повече и да бъде предразположен към възлагането на допълнителни задачи щом ще бъде възнаграден за усилията си.

 

 

6. Възможен ли е успех на подобна мотивационна програма във фирми от други отрасли?

 

Във всеки един отрасъл  могат да намерят приложение всички съдържателни мотивационни теории стига да има добър ръководител и добра организация на работа. Като пример мога да отбележа образованието. Ако министерство на образованието е подсигурило добро възнаграждение /стимул/ за учителите, това ще ги мотивира учебният процес да бъде достатъчно ефективен. При лоша мотивация /ниски заплати/ отчитаме неефективност от образованието. Наскоро в един вестник имаше статия, в която се казваше, че 28 % от децата са недостатъчно грамотни.

………………………………………………..

 

 

 

Използвана литература

 

1. Проф. д-р А. Ангелов „Основи на управлението” 2009 г

2. Интернет

 

 

Темата е разработена 11. 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

мотивация на персонала, мотивационна програма, теория на Херцберг, пирамида на Маслоу, система за възнаграждения, ефективност на работния процес


Търси за: мотивация персонала | мотивационна програма | теория Херцберг | пирамида Маслоу | система възнаграждения | ефективност работния процес

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker