Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Факултет Международна икономика и политика

Катедра Политология

ДОКЛАД

На тема:

Невербалното поведение на Франклин Делано Рузвелт като човек и политик

спец. Политология

София, 2006 г.


Съдържание:

1. Биографични данни за Франклин Делано Рузвелт 3

2. Първи стъпки в политиката 4

3. Речите на Рузвелт 7

4. Външна политика 11

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 15


…………………………………..

Според съвременниците Рузвелт бил ужасно аристократичен. Считало се, че е високомерен. Вестниците обикновено го публикували само с една негова снимка - с цилиндър, пенсне и кисела, презрителна гримаса.

В действителност изразът  на прекалено самоуверен политикан прикривал израза на честолюбивия, уязвим и срамежлив млад човек. Той искрено понякога отклонявал поканата да произнесе реч, позовавайки се на неумението си да говори пред хората. Той бил прекалено настойчив по отношение на дреболиите в словестните двубои в Сената.

Политическият образ по време на двегодишното му участие в Сената остава неопределен. Той се изказва в подкрепа на правото на глас на  жените, борил се е за доставяне на по-качествено мляко за децата в бедните семейства, бил против ограниченията на работната седмица за младежите.

1912 г. е забележителна с първото изказване на Рузвелт с политико-философски характер, в което се опитал да обясни причините за широкото недоволство и за разцвета на радикалните идеи в Америка. Той отбелязал, че „конкуренцията е полезна само до определен момент. Сега ние трябва да се стремим към сътрудничество, което започва оттам, където свършва конкуренцията”. Франклин съзнателно избягвал социалистически термини, затова предпочел да нарече сътрудничеството - “по-скоро борба за оцеляване на обществото, отколкото за свобода на личността”. С такава галантна терминология той представил  конфликта между монополите и народа.

………………………………………..

Франклин отново се завръща към политиката, но вече като отличен оратор. Неговите речи били удачни не само по съдържание, но и по форма. Преди края на всяко изказване, той не пропускал да помоли слушателите да обърнат внимание на вида му. Боял се, че го смятат за инвалид.

Успешната кампания на Рузвелт в щата Ню Йорк не могла да спаси демократичната партия в национален мащаб, Той бил избран за губернатор на щата Ню Йорк, но успехът е изключително лична победа. В губернаторския дворец се настанява Франклин Делано Рузвелт - отдавна оформен политик, притежаващ чертите, които винаги го отличават, дори и като президент - прекомерен оптимизъм, преливаща жизнерадост, бодрост. Нищо не може да го накара да загуби самообладание. След болестта Франклин става по-човечен, докато преди разпилявал силите си, сега ги съсредоточавал, впечатлявал с познанията си в различни области.

За Рузвелт победата в изборите била и победа над болестта.

………………………………………

В една от своите речи, известна като Карантинната реч, Рузвелт с доста силни изрази характеризира „сегашното царство на терор и международно беззаконие”, когато “мирът, свободата и независимостта на 90% от човечеството се намират под заплахата на останалите 10%.” Франклин посочил, че нито един народ не може да се счита за изолиран от света. “За съжаление епидемията на беззаконието се разпространява. Когато избухват епидемии от заразни болести, обществото се обединява и налага карантина на болните, за да може по този начин да се предпази от болестта.” Войната е зараза, независимо от това дали е обявена или не. Думата карантина била лично творчество на президента. Призивът на Рузвелт “не може да се оцелее, ако се започне подготовката на война след нападението” се превърнал в аксиома 20 години по-късно, но по неговото време е трябвало постоянно да се повтаря.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1.  Яковлиев, Н., “Франклин Рузвелт”, С., 1982.
  2.  Рузвелт, Е., “През очите на Рузвелт”, изд. Д. Челигаров.
  3.  Кисинджър, Х., “Дипломацията”

Темата е изготвена 2006 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

Франклин Делано Рузвелт, речите на Рузвелт, президент, външна политика, биография


Търси за: президент | външна политика | биография

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker