Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

На тема:

Допълнително пенсионно осигуряване – същност, организация, счетоводно осигуряване

 

 

 

 

Специалност: Счетоводство

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 2006 г.


Съдържание

 

Увод. 3

1. Пенсионното осигуряване. 3

1.1. Държавно обществено осигуряване /ДОО/ 3

1.2. Допълнително задължително пенсионно осигуряване /ДЗПО/ 4

1.2.1. Професионални пенсионни фондове. 4

1.2.2. Универсални пенсионни фондове. 5

1.3. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване /ДДПО/ 5

1.4. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. 6

2. Пенсионноосигурително дружество. 6

3. Предимствата на доброволното пенсионно осигуряване пред спестовната застраховка живот  7

4. Предимствата на българския модел на пенсионно осигуряване пред европейските модели  8

Заключение. 9

Литература.. 11

 

 


Увод

Пенсионната реформа, която започна в началото на 2000 г. е една от най-важните социални реформи в България през последните години. В системата на общественото осигуряване настъпват сериозни изменения през годините, които променят както характера на осигурителните вноски, така и вида и размера на получаваните пенсии. Наред със задължителното осигуряване са създадени нормативни условия за развитие на допълнително и доброволно пенсионно осигуряване, които функционират най-вече на базата на средносрочни и дългосрочни инвестиционни програми. Тази промяна се наложи поради нарастване дела на населението в неработоспособна възраст; отрицателния прираст; наличието на категориен труд, за който се предвижда по-ранно пенсиониране; очерталата се тенденция за неосигуряване на работещите или осигуряването им на минимално разрешената от закона база; и не на последно място ниската събираемост на пенсионните осигуровки. Пенсионната реформа, протичаща в момента у нас, предполага посочените недостатъци да се отстранят, като действащата досега осигурителна система от разходо-покривен тип се съчетае със системата от капиталово-покривен тип.

 

………………………………

 

1.3. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване /ДДПО/

Третият стълб, това е доброволното пенсионно осигуряване. Фондът се учредява и управлява от лицензирани пенсионноосигурителни дружества. Създадена е законова възможност за всеки, който желае да си осигури допълнителни доходи след пенсиониране да прави вноски за доброволна пенсия. Вноските се внасят в доброволен пенсионен фонд, в който за всяко лице се открива и поддържа индивидуална партида, по която се натрупват вноските и дохода от тяхното инвестиране. Осигурителни вноски могат да се внасят за сметка на лицето и/или на неговия работодател, както и от друг осигурител.

Осигурителните вноски за сметка на самото осигурено лице се освобождават от данъци, когато са в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход. Те могат да бъдат изтеглени при необходимост от осигуреното лице по всяко време. В случай на смърт на осигурено лице или пенсионер на доброволния фонд натрупаните средства по индивидуалната му партида се наследяват от неговите наследници по закон.

 

…………………………………

 

Доброволното пенсионно осигуряване е продукт, който е алтернатива на спестовната застраховка живот, затова ако има покритието на единия продукт, е хубаво в някаква степен да се използва и другия. Основната разлика между двата продукта е, че при спестовната застраховка живот има голямо еднакво по размер покритие от първия ден на застраховката до последния ден. При доброволното пенсионно осигуряване в началото натрупванията са много малки, защото се определят изцяло от вноските на лицето. В края на периода обаче сумата е много по-голяма от тази, която ще се получи по спестовната застраховка живот, защото върху вноските в доброволен пенсионен фонд се получава по-висока годишна доходност. Друга съществена разлика, е че при застраховката не трябва да се пропуска нито една вноска, защото лицето няма да може да ползва от покритието по полицата.

 

…………………………

 

В европейските страни допълнителното пенсионно осигуряване е много по-тясно свързано с отношенията на заетост. Работодателите и социалните партньори играят водеща роля при създаването и управлението на т.нар. професионални пенсионни схеми. Общоприета е обаче констатацията, че Стара Европа изостава с пенсионните реформи и това изостря проблемите на пенсионните системи в тези страни.

 

………………………………………

 

 


Литература

 

1.      Кодекс за социално осигуряване.

2.      www.osiguryavane.start.bg

3.      www.7dni.tv

4.      www.zastrahovatel.com

5.      www.lukoilgarant.bg

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2006 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

пенсионно осигуряване, държавно обществено осигуряване (ДОО), Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), професионален пенсионен фонд, универсален пенсионен фонд, Допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО), ДДПО по професионални схеми, пенсионноосигурително дружество, спестовна застраховка живот, европейски модели на пенсионно осигуряване


Търси за: пенсионно осигуряване | държавно обществено осигуряване | ДОО | Допълнително задължително пенсионно осигуряване | ДЗПО | професионален пенсионен фонд | универсален пенсионен фонд | Допълнително доброволно пенсионно осигуряване | ДДПО | пенсионноосигурително дружество | спестовна застраховка живот

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker