Допълнително пенсионно осигуряване – същност, организация, счетоводно осигуряване

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-04-05
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 9 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Счетоводство
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (57KB)          Html format .Html (23KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

пенсионно осигуряване, държавно обществено осигуряване (ДОО), Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), професионален пенсионен фонд, универсален пенсионен фонд, Допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО), ДДПО по професионални схеми, пенсионноосигурително дружество, спестовна застраховка живот, европейски модели на пенсионно осигуряване

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Пенсионната реформа, която започна в началото на 2000 г. е една от най-важните социални реформи в България през последните години. В системата на общественото осигуряване настъпват сериозни изменения през годините, които променят както характера на осигурителните вноски, така и вида и размера на получаваните пенсии. Наред със задължителното осигуряване са създадени нормативни условия за развитие на допълнително и доброволно пенсионно осигуряване, които функционират най-вече на базата на средносрочни и дългосрочни инвестиционни програми. Тази промяна се наложи поради нарастване дела на населението в неработоспособна възраст; отрицателния прираст; наличието на категориен труд, за който се предвижда по-ранно пенсиониране; очерталата се тенденция за неосигуряване на работещите или осигуряването им на минимално разрешената от закона база; и не на последно място ниската събираемост на пенсионните осигуровки. Пенсионната реформа, протичаща в момента у нас, предполага посочените недостатъци да се отстранят, като действащата досега осигурителна система от разходо-покривен тип се съчетае със системата от капиталово-покривен тип.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.55 сек