Предназначение на допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Осигурителни вноски. Права и задължения на осигурените лица

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-03-12
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 13 стр.
Университет: ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
Специалност: Защита на националната сигурност
Предмет: Осигурително право
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (45KB)          Html format .Html (32KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

допълнително задължително пенсионно осигуряване, ДЗПО, осигурени лица, осигурителни вноски, социален кодекс, пенсионноосигурително дружество, осигуряване, работоспособност, работодател, пенсия, пенсии, пенсиониране

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) е дейност по набиране на задължителни пенсионноосигурителни вноски, управление на средствата във фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изплащане на допълнителна задължителна пенсия и на пенсия за ранно пенсиониране при настъпване на осигурителните случаи, предвидени в Кодекса за задължителното обществено осигуряване (КЗОО).

Целта на ДЗПО е обезпечаване на доход чрез предоставяне на допълнителна пенсия и осигуряване на възможност за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд.

ДЗПО се осъществява при условията и по реда на Дял втори – Допълнително задължително пенсионно осигуряване на КЗОО въз основа на договор на осигуреното лице с лицензирано пенсионноосигурително дружество за участие във фондове за ДЗПО.

ДЗПО се осъществява въз основа на принципите на:
1. задължителност на участието;
2. юридическа самостоятелност на пенсионноосигурителното дружество и на универсалните и на професионалните пенсионни фондове;
3. прозрачност, разделност и изключителност на дейността;
4. разрешителен режим и държавно регулиране;
5. задължителна периодична отчетност и разкриване на информация;
6. лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества;
7. представляване интересите на осигурените лица.
ДЗПО се осъществява чрез пенсионни схеми на капиталово покривен принцип на базата на дефинираните вноски.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек