Предназначение на допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Осигурителни вноски. Права и задължения на осигурените лица

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-03-12
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 13 стр.
Университет: ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
Специалност: Защита на националната сигурност
Предмет: Осигурително право
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (45KB)          Html format .Html (32KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

допълнително задължително пенсионно осигуряване, ДЗПО, осигурени лица, осигурителни вноски, социален кодекс, пенсионноосигурително дружество, осигуряване, работоспособност, работодател, пенсия, пенсии, пенсиониране

Частично (кратко) резюме на темата

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) е дейност по набиране на задължителни пенсионноосигурителни вноски, управление на средствата във фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изплащане на допълнителна задължителна пенсия и на пенсия за ранно пенсиониране при настъпване на осигурителните случаи, предвидени в Кодекса за задължителното обществено осигуряване (КЗОО).

Целта на ДЗПО е обезпечаване на доход чрез предоставяне на допълнителна пенсия и осигуряване на възможност за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд.

ДЗПО се осъществява при условията и по реда на Дял втори – Допълнително задължително пенсионно осигуряване на КЗОО въз основа на договор на осигуреното лице с лицензирано пенсионноосигурително дружество за участие във фондове за ДЗПО.

ДЗПО се осъществява въз основа на принципите на:
1. задължителност на участието;
2. юридическа самостоятелност на пенсионноосигурителното дружество и на универсалните и на професионалните пенсионни фондове;
3. прозрачност, разделност и изключителност на дейността;
4. разрешителен режим и държавно регулиране;
5. задължителна периодична отчетност и разкриване на информация;
6. лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества;
7. представляване интересите на осигурените лица.
ДЗПО се осъществява чрез пенсионни схеми на капиталово покривен принцип на базата на дефинираните вноски.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек