Пенсионно осигуряване в България

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2008-10-01
Рейтинг:
3.125 1 2 3 4 5
(8 гласа)
Дължина: 15 стр.
Специалност: Икономика
Цена:
 (27 лв) 25.65 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.35 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (92KB)          Html format .Html (54KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

пенсионни системи в света, същност и квалификация на пенсиите в България, Закон за общественото осигуряване, разходно покривна система, пенсионно осигурителна тежест, Национален статистически институт, осигурителен риск, Кодекс за социално осигуряване

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Началото на задължителното социално осигуряване за наетите работници е поставено през 1883 г. в Германия. Изискванията на принципите на Бисмарк към пенсиите и системите за пенсионно осигуряване и най-вече към пенсиите за изслужено време и старост, са изградени преди повече от 110 години. Те са намерили добър прием в националните системи за пенсионно осигуряване на редица европейски страни, в това число и в Германия, Австрия, България и др.

В настоящето, пенсионните системи в света се разделят най-общо на два модела: капиталопокриваща пенсионна система и разходнопокриваща.

Капиталопокриващата пенсионна система е близка до частните застрахователни системи като форма и начин на функциониране. При тази пенсионна система човек акумулира капитал под формата на индивидуални спестовно - осигурителни вноски в лична сметка и при настъпване на определена възраст, той получава пенсия във вид на доживотен анюитет. Сметките се управляват от частни пенсионни компании, които се конкурират по между си. Тези компании функционират до голяма степен като взаимни фондове, защото инвестират натрупания капитал в ценни книжа на фондовите пазари.

Разходнопокриващата пенсионна система е държавна пенсионна система, при която пенсионерите получават пенсии от държавата. Средствата за пенсиите се изземват от трудовите доходи на хората в трудоспособна възраст под формата на пенсионно - осигурително вноски. Срещу тези вноски те получават обещание за получаване на държавна пенсия, когато встъпят в пенсионна възраст

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.42 сек