Проблеми при счетоводното отчитане на трудовите и социалните разходи в бюджетните предприятия.

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2007-10-10
Рейтинг:
3.6667 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 55 стр.
Университет: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Специалност: Счетоводство и одит в публичния сектор
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (182KB)          Html format .Html (56KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

разходи в бюджетните предприятия, бюджет и бюджетна система, организация на счетоводството, сметкоплан, правна уредба на трудовите и социалните разходи, работна заплата, осигуровки, обезщетения, документооборот, счетоводно отчитане и анализ, контрол.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Темата за отчитането на социалните и трудовите разходи в бюджетните предприятия е твърде актуална, ето защо в магистърския проект са разгледани именно тези особености на тяхното отчитане. В проекта е обърнато особено внимание на това как влияят трудово – правните особености при определянето и отчитането на социалните и трудови разходи.

Наличието на правна информация в разработката се налага от неразривната връзка между счетоводството и правото. Бяха извършени и редица промени в трудовото и социално законодателство, което обуславя доброто им познаване, а също трудовото право, Кодекса за социално осигуряване и много нормативни актове, свързани с разглежданите въпроси.

В магистърският проект като основен материален източник служи актуална правна литература и нейните тълкувания, както и трудовете на специалистите в счетоводната литература.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек