Документиране на стопанските операции. Понятие за счетоводни документи: видове, значение, форми и съдържание на счетоводните документи

Вид: курсова работа
Прибавен: 2007-07-22
Рейтинг:
2.9091 1 2 3 4 5
(11 гласа)
Дължина: 22 стр.
Университет: Бургаски свободен университет
Специалност: Маркетинг
Цена:
 (27 лв) 25.65 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.35 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (123KB)          Html format .Html (20KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

документиране на стопанските операции, счетоводни документи, видове, значение, форми; фактура, приходен касов ордер, разходен касов ордер, касова книга, нареждане разписка, инвентаризационен опис.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Възникването на счетоводството е тясно свързано с документирането на стопанските операции. Не е възможно съществуването на отчетност без възможността сведенията, които вече са осмислени като стопански факти, явления и процеси да бъдат регистрирани на определени носители. Обстоятелството, че сведенията са вече материализирани и дават представа за някакви стопански факти или действия е единственото и най-съществено доказателство за съществуването на отчетност.

В този смисъл документирането следва да се разглежда като способ за фиксиране на осъществените стопански операции посредством писане, перфориране, фотографиране или по друг подходящ начин. Следователно като елемент на метода на счетоводството документирането представлява способ за първично обхващане и характеризиране на стопанските факти, явления и процеси, с помощта на определени отчетни измерители.

Документалната обоснованост на стопанските операции изисква всички стопански операции да бъдат регистрирани, посредством съставянето на счетоводни документи. Това произтича от юридическата концепция за дефиниране на счетоводството. Според нея счетоводството трябва да отговаря на потребностите, породени от търговските договори. Оттук и извода, че счетоводството трябва да борави само с елементи, имащи доказателствена сила при решаването на юридически спорове. Документът е носител на информация, която има доказателствена сила. Това ни дава основание да посочим, че документите за стопанските операции, които са обект на счетоводно отчитане имат по-особено значение, тъй като удостоверяват възникнал стопански факт, явление или процес по отношение на активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите на предприятието.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек